Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

VA-systemet på Horn, ett område med LTA

2018-01-16

Hornslandet utanför Västervik har försetts med möjlighet ... Blankett för beställning av själva pumpen till LTA-enheten skickas in. Servisanmälan och blankett för pumpbeställning hittar du under relaterade dokument. ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad

Bouppteckning

2017-06-13

När en person avlider ska en bouppteckning ... blanketter och mer information om vad en bouppteckning innebär. Du kan göra bouppteckningen på egen hand eller välja att ta hjälp av en begravningsbyrå eller annan juridiskt ...

Omsorg, stöd och hjälp > Dödsfall och begravning

Avfall

2018-01-17

I ert företag får ni ... blanketter. Här ser ni om anmälan eller tillstånd krävs. Transport som kräver anmälan: Eget avfall mindre än 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Eget farligt avfall mindre än 100 kilo ...

Näringsliv och arbete > Tillstånd, regler och tillsyn

Dricksvatten

2017-08-14

Driver du en restaurang, café eller annan ... Blankett för registrering hittar du under E-tjänster och blanketter. Provtagning och provinlämning - För att analysera ditt dricksvatten kan du vända dig till något av ...

Bygga, bo och miljö > Livsmedel

Gruppboende

2017-06-13

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som ... blanketten för ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Boenden, särskilda

Stöd, bidrag och stipendier

2015-08-12

Vill du söka bidrag till din förening ... blanketter - Extra ordinarie bidrag, ansökan Driftbidrag till samlingslokaler, ansökan Skötselbidrag till förening som sköter egen fritidsanläggning, ansökan Skötselbidrag ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv

Vilket stöd kan man få?

2016-02-15

Du som är äldre kan fà ... blanketter - Ansökningsblankett SoL Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta ...

Omsorg, stöd och hjälp > Äldre

Hygienisk behandling

2018-01-22

Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn över alla lokaler ... blankett till Miljö- och byggnadskontoret om du ska starta någon av följande verksamheter: 1. Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta. ...

Bygga, bo och miljö > Hälsoskydd och inomhusmiljö

Pressmeddelande: Nu öppnas Mina sidor för Cesam Östs och därmed för Västerviks kommuninvånare

2016-05-16

2016-05-16 Nu lanseras Mina sidor för att underlätta och höja servicen ... blanketter. Vi vill underlätta vardagen för invånare och företagare genom att göra det lättare att uträtta sina ärenden med kommunen, ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Kaminer och eldstäder

2017-03-02

Ska du installera, bygga eller ändra en ... Blankett för anmälan. Planritning i skala 1:100. Denna ska visa eldstadens läge i byggnaden och var rökkanalen går genom bjälklag och yttertak. Om en skorsten ska installeras ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)