Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Ändring av beviljat bygglov

2016-01-22

Om du under byggtiden vill göra ändringar ... finns en kryssruta för ändring av beviljat bygglov. Gällande lagstiftning, plan- och bygglagen, reglerar inte ändringar i beviljat bygglov. Ändring av beviljat bygglov ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva > Bygglovsprocessen

Avlösarservice i hemmet

2017-06-13

Avlösarservice i hemmet är till för dig ... blanketten för Ansökan om stöd och omsorg för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Korttidstillsyn för skolungdom

2017-06-13

Om du har en funktionsnedsättning kan du få korttidstillsyn ... blanketten för ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Nedtagning av träd

2018-01-29

Tillsammans med byggnader utgör ... blankett. Nedtagningen sköts av Västervik Miljö & Energi som driftentreprenör. Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning. Bedömningen görs utifrån flera punkter: ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Skog, träd

Kompostering av hushållsavfall

2016-08-23

Du kan sortera ditt matavfall på egen hand genom ... blankett hittar du under E-tjänster och blanketter. Västervik Miljö & Energi startade under 2013 insamlingen av matavfall i Västerviks kommun. Genom att sortera ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Komvux

2018-01-11

Inom Komvux hittar du: Kurser pà ... blanketter - Ansökan Komvux - Ansökan om prövning (pdf.28kB) Sociala medier - Facebook Komvux Västervik Elevinloggning - It´s learning Vanliga frågor - Jag vill ha hjälp i studie ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Småskalig elproduktion, mikroproduktion

2018-01-16

Västervik Miljö & Energi välkomnar småskalig elproduktion, mikroproduktion, av el. Vår ambition ... blanketten "Anmälan om anslutning av mikroproduktion" till Västervik Miljö & Energi. Blanketterna hittar du under ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Nyanslutning, ändring

Integrationsfonden

2017-08-15

Integrationsfonden är en ... under E-tjänster och blanketter. Implementeringsstöd - Behöver din förening stöd för att kunna införa aktiviteten eller projektet i er ordinarie verksamhet? Då kan ni söka implementeringsstöd. ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration > Så arbetar vi med flyktingmottagande och integration

Ledsagarservice

2017-06-13

Om du har en funktionsnedsättning kan du fà ... blanketten för Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

2017-06-13

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt ... blanketten för omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)