Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Kommunens e-tjänster samlade under Mina sidor

2016-05-16

2016-05-16 ... blanketter" ifrån samtliga sidor på kommunens webbplats. Den finns även åtkomlig från förstasidan via en knapp som heter "Mina sidor". I Mina sidor hittar du dels samtliga gamla e-tjänster, som Dexter ...

Nyhetsarkiv

Ledningsnät, anslutning till fastighet

2017-10-03

Om du bor inom det område som Västervik Miljà ... blanketter och läs igenom den information som finns på hemsidan. Servisanmälan - anmälan om anslutning till vatten och avlopp - En servisanmälan ska göras i god ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp

[PDF]Blankett-for-mottagning-av-avfall-som-ska-deponeras

2015-10-08

Blankett för mottagning av avfall som ska deponeras vid Målserums avfallsanläggning -för avfall som genereras regelbundet och för vilket en grundläggande karakterisering finns 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung ...

Filstorlek: 508 Kb

Så här ansluter du dig

2018-01-16

Så här ser ordningsföljden ut ... blankett "Servisanmälan, Horn verksamhetområde". Vi svarar på er servisanmälan - Vi svarar med information om: - förbindelsepunktens fysiska läge - hur vattenmätaren ska placeras ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad

Sotningsjournal

2018-01-15

Du som sotar själv eller du som anlitat ... blanketter. Sidan senast granskad den 15 januari 2018 - Innehållsansvarig: Roger Landelius Relaterade länkar - Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd E-tjänster och ...

Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning > Sotning

Handikapp, funktionsnedsättning

2017-06-13

Du som har en fysisk ... blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Taxor och avgifter - Avgiftsbroschyr 2018 (pdf, 223 kB) Kontakta utredningsenheten för äldre ...

Omsorg, stöd och hjälp

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

2017-06-13

Om du är under 65 år ... blanketten om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

2017-06-13

Vad innebär en psykisk funktionsnedsättning? Funktionsnedsättningen kan påverka ... blanketten Ansökan om omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

[PDF]Blankett, karakterisering

2015-10-08

Karakteriseringsblankett för brännbart avfall 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung Företag/Verksamhet: Datum: Postadress: Org. nr: Kontaktperson: Telefon: 2. Transportör Företag: Chaufför: 3. Typ och mängd av ...

Filstorlek: 58 Kb

Serviceboende

2017-06-13

Har du en funktionsnedsättning och behöver viss ... blanketten ansökan om stöd och omsorg för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Boenden, särskilda

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)