Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

283 träffar på "blanketter" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-02-26

E-tjänster och blanketter

2017-09-19

Ledighet för enskild angelägenhet, ansökan - Blankett för ansökan om ledighet för särskild angelägenhet (pdf, 468 kB) Studieförändring, ansökan - 70 Blankett för anmälan om studieförändring (pdf, 648 kB) Färdbevis, ...

Västerviks Gymnasium > Om skolan

Blanketter och journaler

2018-01-17

Här hittar du länkar till dokument med mera för dokumentation av verksamheten samt ansökan om dispenser. Avfallsjournal (Miljöhusesyn) - Avfallsjournal ska sparas i tre år och kunna visas upp vid tillsynsbesök. Dieseltank, ...

Bygga, bo och miljö > Lantbruk och djur > Lantbruk

Ansökan om äldreomsorg

2017-11-10

Vill du ansöka om stöd och hjälp ... blanketten för ansökan om äldreomsorg. Beslut - Du träffar en biståndshandläggare. Ni går tillsammans igenom din situation. Biståndshandläggaren utreder och fattar sedan ...

Omsorg, stöd och hjälp > Äldre

Regler

2017-06-19

Planerar ni att viga er borgerligt ... blanketter från Skatteverket: Anmälan och försäkran för hindersprövning. Anmälan makars efternamn. Skatteverket når du på telefon 0771-567 567. Blanketterna finns även på ...

Omsorg, stöd och hjälp > Gifta sig

Elnätsabonnemang

2017-06-29

I länklistan till höger finns blanketter för dig som ska flytta in eller ut ur lägenhet eller villa. Där hittar du också våra allmänna villkor och en länk till våra taxor och avgifter. Observera att elförbrukningen ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Elnätskund

Bygglovsprocessen

2017-03-02

När du ansöker om lov eller lämnar in ... Blanketten Ansökan om bygglov. I många fall krävs även blanketten Anmälan om kontrollansvarig, där du uppger vem som är kontrollansvarig. Det är både du och den kontrollansvarige ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Ledningsnät, anslutning till fastighet

2017-10-03

Om du bor inom det område som Västervik Miljà ... blanketter och läs igenom den information som finns på hemsidan. Servisanmälan - anmälan om anslutning till vatten och avlopp - En servisanmälan ska göras i god ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp

Så här ansluter du dig

2018-01-16

Så här ser ordningsföljden ut ... blankett "Servisanmälan, Horn verksamhetområde". Vi svarar på er servisanmälan - Vi svarar med information om: - förbindelsepunktens fysiska läge - hur vattenmätaren ska placeras ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad

Sotningsjournal

2018-01-15

Du som sotar själv eller du som anlitat ... blanketter. Sidan senast granskad den 15 januari 2018 - Innehållsansvarig: Roger Landelius Relaterade länkar - Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd E-tjänster och ...

Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning > Sotning

Handikapp, funktionsnedsättning

2017-06-13

Du som har en fysisk ... blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Taxor och avgifter - Avgiftsbroschyr 2018 (pdf, 223 kB) Kontakta utredningsenheten för äldre ...

Omsorg, stöd och hjälp

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)