Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

238 träffar på "blanketter" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Blankett, karakterisering

2015-10-08

Karakteriseringsblankett för brännbart avfall 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung Företag/Verksamhet: Datum: Postadress: Org. nr: Kontaktperson: Telefon: 2. Transportör Företag: Chaufför: 3. Typ och mängd av ...

Filstorlek: 58 Kb

[PDF]Blankett-for-mottagning-av-avfall-som-ska-deponeras

2015-10-08

Blankett för mottagning av avfall som ska deponeras vid Målserums avfallsanläggning -för avfall som genereras regelbundet och för vilket en grundläggande karakterisering finns 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung ...

Filstorlek: 508 Kb

[PDF]Blankett nedtagning träd - grannhöran

2017-10-02

Ansökan om nedtagning av träd Ansökan ska vara godkänd av närmast berörda grannar ... godkännande: 1. Namn Adress Datum Postnummer Ort Underskrift 2. Namn Adress Datum Postnummer Ort Underskrift 3. Namn Adress Datum ...

Filstorlek: 221 Kb

[PDF]Blankett nedtagning träd

2017-10-02

Ansökan om nedtagning av träd Ansökan om nedtagning av träd avser ... också anvisningar på hemsida Sökandes uppgifter: Namn Datum Adress Postnummer Ort Kontaktperson (om annan än sökande) Telefon E-post Beskrivning ...

Filstorlek: 107 Kb

[PDF]Blankett-konserter-och-arrangemang-i-vasterviks-kommun

2015-10-08

Bildfält RÄDDNINGSTJÄNSTEN Uppgifter om säkerhetsorganisation vid konserter och andra arrangemang. Arrangemang : Tid : Plats : Namn på ansvarig ... (ex gasol) och hos polisen för explosiva varor. (ex pyrotekniska varor) ...

Filstorlek: 701 Kb

[PDF]Lovaktivitet-riktlinjer

2018-02-21

W:\Grafisk profil\Blanketter\Blanketter nya webben\blanketter\kommunstyrelsens förvaltning\kultur\lovaktivitet-riktlinjer.docx - Bidrag till lovaktiviteter 2018 Nu kan vi erbjuda din förening, organisation eller verksamhet ...

Filstorlek: 148 Kb

[PDF]Arbete-pa-vag

2015-10-08

handbok Arbete på väg handbok Arbete på väg ... Blanketter 74 Bilaga 2. Typexempel Arbete på väg 66 KAPITEL 1 Inledning Handbokens användningsområde Denna handbok gäller vid anläggnings- och väghållningsarbete ...

Filstorlek: 2091 Kb

[PDF]Gymnasikatalogen17-18

2016-09-15

Västerviks Gymnasium 2017-2018 Västerviks Gymnasium 2017-2018 Ansvarig: Ansvarig ... blankett och finns att hämta på gym- nasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen intill. För ...

Filstorlek: 9855 Kb

[PDF]W:\Gymnasiet\Gymnasiekatalog 18 19\Hemsidan PDF\Hela katalogen\1 framsida 18 19

2017-10-09

Västerviks Gymnasium 2018-2019 Västerviks Gymnasium 2018-2019 Ansvarig: Ansvarig för denna katalog är marknadsföringsfunktionen på Västerviks Gymnasium. - För innehållet pà ... blankett och inns att hämta på gym- ...

Filstorlek: 8386 Kb

[PDF]Anders Fröberg 7 januari 1994

2018-01-16

Enskilt avlopp - För dig som planerar att bygga eller förbättra en - avloppsanläggning ... blankett och bifoga situationsplan och markundersökning. · Arbeten kan påbörjas efter att Miljö- och byggnadskontorets beslut ...

Filstorlek: 219 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)