Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

505 träffar på "bibliotek" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Budget 2013

2015-10-08

ekonomisk planering 2014 - 2015 visioner, prioriteringar ... biblioteksverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Enligt de inledande prioriteringarna i budgetdokumentet avseende politisk organisation ska kultur- och fritidsnämnden ...

Filstorlek: 453 Kb

[PDF]16-betankandet-demokratiutredning-remissyttrande

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (41) 2016-05-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... 2009. s. 455 ff. 2 ibid. s. 528 . 3 Gustavsson, 2014, s. 108 ff. SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! ...

Filstorlek: 7404 Kb

[PDF]Kf141124-alla-handlingar

2015-10-08

KUNGÖRELSE - KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den ... och biblioteksfilialerna samt på kommunens - webbplats www.vastervik.se - Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och ...

Filstorlek: 14904 Kb

[PDF]5-detaljplan-lugnet-2-1-lofta-antagande

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 24 (29) 2014-12-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... samt på Västerviks kommuns hemsida. Ett samrådsmöte - hölls den 26 oktober kl 14.00 i kommunhuset, mötet annonserades ...

Filstorlek: 4179 Kb

[PDF]Missiv antagande

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (29) 2015-04-13 Justerandes sign ... samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte hölls den 16 oktober i Kommunhuset. - Under samrådsmötet framkom önskemål från intilliggande ...

Filstorlek: 8267 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (60) 2013-06-24 Plats ... biblioteksverksamhet, - fritidsgårdsverksamhet och kulturskola och i samband därmed inrätta en - tjänst som kulturchef och ansvarig för enheten, - ...

Filstorlek: 1459 Kb

[PDF]1-kf160321-kungorelse

2016-03-11

2016-03-10 Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i Västerviks ... och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan ...

Filstorlek: 125 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (28) 2016-03-07 Plats ... Document Outline SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunstyrelsen 2016-03-07 Ärendelista 7 mars 2016 KS § 52 Upprop och val av justerare KS § 53 Meddelan den KS § ...

Filstorlek: 263 Kb

[PDF]Kf160425-kungorelse

2016-04-15

2016-04-14 Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i ... sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket - och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . - Protokollet kommer ...

Filstorlek: 256 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (42) 2016-04-25 ... (ej avrapporterat till kommunstyrelsen). Bedömning - Mot bakgrund av att ovanstående redovisning och tidigare redovisat underlag, samt - redovisat finansieringsförslag, ...

Filstorlek: 1334 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)