Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

488 träffar på "bibliotek" inom Västerviks kommuns webbsidor

Pressmeddelanden

2017-11-23

Här kan du hitta Västerviks kommuns meddelanden till ... bibliotekschef i januari - 2016-12-05 Katrin Ryrfeldt tillträder den 16 januari och flyttar samtidigt till Västervik. Hon har tidigare varit bibliotekschef i ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

Skolbibliotek

2017-11-21

På Näktergalen har vi ett bibliotek som används dagligen. En personal har 3 timmar per vecka, för att se till att hålla böckerna i ett gott skick och att det finns en ordning. Det måste vara enkelt för barnen att ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Näktergalens skola

Skolbibliotek

2017-11-21

Ljungbergaskolan har ett eget skolbibliotek. Här kan barnen låna skönlitterära böcker, läsa faktaböcker eller tidskrifter. Vi använder oss även av stadsbiblioteket då vårt eget bibliotek inte är så stort. På ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Ljungbergaskolan

Skolbibliotek

2017-11-21

På skolan finns ett litet bibliotek. - Biblioteket är öppet för eleverna mellan kl. 10.00-11.00 varje dag. - Vi har också nära till kommunbiblioteket och de flesta klasser gör ofta besök där. Sidan senast granskad ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Lidhemsskolan

Lidhemsskolan

2017-11-21

Lidhemsskolan omfattar grundskola för barn 6-12 ... bibliotek och grönområden. Skolan präglas av mångfald, både vad gäller barnen och pedagogiken. Vi arbetar mycket med värdegrundsarbete där varje barn ska känna ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen

[PDF]26-anmalningar

2017-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 47 (48) 2017-11-27 Justerandes ... biblioteken i kommunen. Medborgardialog är en möjlighet att nå ut - med kunskaper om integrationsarbetet och ta in synpunkter från medborgarna ...

Filstorlek: 4112 Kb

[PDF]12-revisionsrapport-verkstallighet-beslut

2017-11-17

2017-11-15 - Till - Kommunfullmäktige - Rapport gällande "Granskning av verkställighet av fattade beslut" - EY ... i - Västerviks kommun, samt att uppdra - åt kommunstyrelsens förvaltning att ta - fram förslag till ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]1-kf171127-kungorelse

2017-11-17

2017-11-16 Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i Västerviks ... och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan ...

Filstorlek: 181 Kb

[PDF]Rapport-ilfa-vastervik-2017

2017-11-14

Drogvanor i Kalmar län - ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år ... biblioteket, trycksaker av olika slag, - webbsidor, seminarier, kurser och konferenser. - CAN följer drogutvecklingen - CAN följer utvecklingen ...

Filstorlek: 570 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-11-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (36) 2017-11-13 Plats ... biblioteken. - Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta - att godkänna lämnad information om lägesrapport för - Integrationsstrategi ...

Filstorlek: 177 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)