Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

500 träffar på "bibliotek" inom Västerviks kommuns webbsidor

Vandringsleder och motion

2017-06-29

Västerviksbygden är full av vandringsleder. Från norr till ... bibliotek och på turistbyrån för 20 kronor. Tjustleden är en av lederna som slingrar sig genom hela Västerviks kommun. Den ansluter till Ostkusten i ...

Uppleva och göra > Idrott, motion och friluftsliv > Friluftsliv och motion

Kommunen i sociala medier

2016-06-09

Flera olika avdelningar på Västerviks kommun använder ... bibliotek har en sida på Facebook www.facebook.com/vasterviksbibliotek Kommunens Barn- och utbildningsförvaltnings rekryterare Pedagogiska jobb i Västerviks ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation

Statistik

2016-12-01

Statistiken som visas är beräknad från ... bibliotek 34 naturreservat med en samlad vatten- och landareal på 10 602 hektar. 1 341 havsöar 498 km fastlandskust Kommunalskatt: 21,16 (2014) Landstingsskatt: 10,87 (2014) ...

Kommun och politik > Kommunfakta

Enkelt avhjälpta hinder

2017-06-30

Miljö- och byggnadskontoret har i uppgift att ... bibliotek m.fl. Vad som klassas som ett enkelt avhjälpt hinder är en bedömningsfråga som avgörs från fall till fall. Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara: ...

Bygga, bo och miljö > Bostäder, tomter och offentliga lokaler > Tillgänglighet

Kulturvärdar bygger broar över språkgränser

2016-05-18

2016-05-18 Det är inte så lätt att som ... biblioteket i Västervik samt på fritidsgården i Ankarsrum. Snart kommer flera värdar att anställas. Meningen är att det ska finnas värdar på alla fritidsgårdar och bibliotek i ...

Nyhetsarkiv

Tyck till!

2017-12-21

Integration ... bibliotek 29, 31 januari måndag 15-19 onsdag 14-18 Gunnebo Folkets Hus 1-2 februari klockan 17-19 Västervik Stadsbiblioteket 5-10 februari måndag-torsdag 10-19 fredag 10-17 lördag 10-14 Vill du träffa ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration > Så arbetar vi med flyktingmottagande och integration > Integration

Vuxenutbildning

2018-01-11

Inom vuxenutbildningen hittar du: Grundläggande- och gymnasial nivà ... bibliotek Komvux kurskatalog (pdf.1003kB) Komvux informationshäfte våren 2018 (pdf.287kB) E-tjänster och blanketter - Ansökan Komvux - Ansökan ...

Utbildning och förskola

Kulturstrategi 2016-2020

2017-12-27

Ett levande kulturliv är viktigt i vår ... Bibliotek Civilsamhälle/Deltagarkultur Kultur och hälsa Kulturarv Kultur och näringsliv Offentlig konst Beslutsprocess 2016 - Kulturstrategin har gått på remiss till kommunala ...

Uppleva och göra > Kultur

Kultur i skolan

2017-08-21

De har representanter från olika stadier inom skolan: barn och utbildningsförvaltningen, bibliotek, kulturskolan, kulturenheten, gymnasiet, socialförvaltning och Västerviks museum. Arbetet leds av kultursamordnare ...

Utbildning och förskola

Skolbibliotek

2017-08-03

På Himalajaskolan finns ett fint skolbibliotek. Där finns alla typer av böcker för stora och små. På torsdagar kommer vår skolbibliotekarie. Varje klass har en liten stund var tillsammans med honom. Då har han bokprat ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Himalajaskolan

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)