Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

20 träffar på "bibliotek" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-10-23

Skolbibliotek

2017-11-21

Ljungbergaskolan har ett eget skolbibliotek. Här kan barnen låna skönlitterära böcker, läsa faktaböcker eller tidskrifter. Vi använder oss även av stadsbiblioteket då vårt eget bibliotek inte är så stort. På ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Ljungbergaskolan

Skolbibliotek

2017-11-21

På Näktergalen har vi ett bibliotek som används dagligen. En personal har 3 timmar per vecka, för att se till att hålla böckerna i ett gott skick och att det finns en ordning. Det måste vara enkelt för barnen att ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Näktergalens skola

Skolbibliotek

2017-11-21

På skolan finns ett litet bibliotek. - Biblioteket är öppet för eleverna mellan kl. 10.00-11.00 varje dag. - Vi har också nära till kommunbiblioteket och de flesta klasser gör ofta besök där. Sidan senast granskad ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Lidhemsskolan

Frågor om Komvux

2017-10-26

Jag vill ha hjälp i studie ... bibliotek på Komvux? Det finns inget bibliotek på Komvux men biblioteket i gymnasieskolan är öppet även för alla som läser på Komvux. Biblioteket är öppet måndagar klockan 08.00 ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Lidhemsskolan

2017-11-21

Lidhemsskolan omfattar grundskola för barn 6-12 ... bibliotek och grönområden. Skolan präglas av mångfald, både vad gäller barnen och pedagogiken. Vi arbetar mycket med värdegrundsarbete där varje barn ska känna ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen

Komvux

2017-10-26

Inom Komvux hittar du: Kurser pà ... bibliotek på Komvux? Det finns inget bibliotek på Komvux men biblioteket i gymnasieskolan är öppet även för alla som läser på Komvux. Biblioteket är öppet måndagar klockan ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

2017-10-26

Inom vuxenutbildningen hittar du: Grundläggande- och gymnasial nivà ... bibliotek Komvux kurskatalog (pdf.1003kB) E-tjänster och blanketter - Ansökan Komvux - Ansökan om prövning (pdf.28kB) Utdrag ur betygskatalogen ...

Utbildning och förskola

Kulturstrategi 2016-2020

2017-11-01

Ett levande kulturliv är viktigt i vår ... Bibliotek Civilsamhälle/Deltagarkultur Kultur och hälsa Kulturarv Kultur och näringsliv Offentlig konst Beslutsprocess 2016 - Kulturstrategin har gått på remiss till kommunala ...

Uppleva och göra > Kultur

Mötesplatser

2017-11-14

Det finns ... Biblioteken i Västerviks kommun Föreningar i Västerviks kommun Sociala medier - Facebook-sidan "nyanländ i Västervik, newcomer in Västervik" Föreningslotsen på instagram Föreningslotsen på facebook ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration

Ellen Keyskolan

2017-10-24

Med eleven i centrum! - Under de tidiga ... biblioteket och skolan har en utbildad bibliotekarie. Matematiken: - En annan byggsten i lärandet är matematiken. Vi arbetar för närvarande mycket med att utveckla den praktiska, ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)