Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

8 träffar på "bibliotek" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2018-03-15

Skolbibliotek

2018-03-21

På skolan har vi ett eget skolbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter och annan media. Ansvarig för vårt skolbibliotek är Gudrun Westerholm Johnsson och Jessica Hübinette. 0493-21476 Sidan senast granskad den 21 ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Östra Ringskolan

Pressmeddelande: Nu inför Västerviks kommun e-förslag

2018-03-16

2018-03-16 Från 16 mars kan Västerviks kommuns invånare delta ... biblioteken där det finns datorer och kunnig personal. När ett förslag har fått 20 röster går det vidare till politisk behandling och då kan du ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Nu inför Västerviks kommun e-förslag

2018-03-16

2018-03-16 Från 16 mars kan du ... biblioteken där det finns datorer och kunnig personal. När ett förslag har fått 20 röster går det vidare till politisk behandling och då kan du följa ditt ärende hela vägen ...

Kommun och politik > Nyheter kommun och politik

[PDF]KF180326

2018-03-17

2018 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde ... bibliotek, HVB-hem, utemiljöer med flera. För att öka - tryggheten i kommunen finns ett behov av ett aktivt trygghets- och säkerhetsarbete. - 5 (5) ...

Filstorlek: 15378 Kb

[PDF]14-sakerhetsbokslut-2017

2018-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 29 (47) 2018-03-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... bibliotek, HVB-hem, utemiljöer med flera. För att öka - tryggheten i kommunen finns ett behov av ett aktivt trygghets- ...

Filstorlek: 290 Kb

Kommunala policys, planer och program

2018-03-19

Författningssamling - Här hittar du många av de styrdokument ... Biblioteksplan 2017-2021 för Västerviks kommun (pdf 527 kB) Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun (pdf 1232 kB) Riktlinjer konstinköpskommitté ...

Kommun och politik > Planer och styrdokument

[PDF]Reglemente för kommunstyrelsen kf151130-rev-eforslag-180316

2018-03-20

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING - REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN - ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE MED SENASTE - ÄNDRING 2015-11-30, § 273 KOMMUNSTYRELSENS ... biblioteksverksamheten vid stadsbiblioteket med filialer ...

Filstorlek: 39 Kb

[PDF]20-regional-utvecklingsstrategi-2030

2018-03-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 38 (47) 2018-03-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... en viktig roll. Även föreningslivet utgör - en viktig arena för samhällsengagemang och en mötesplats - där människor ...

Filstorlek: 4765 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)