Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

6 träffar på "bibliotek" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-11-13

Mötesplatser

2017-11-14

Det finns ... Biblioteken i Västerviks kommun Föreningar i Västerviks kommun Sociala medier - Facebook-sidan "nyanländ i Västervik, newcomer in Västervik" Föreningslotsen på instagram Föreningslotsen på facebook ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration

[PDF]Rapport-ilfa-vastervik-2017

2017-11-14

Drogvanor i Kalmar län - ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år ... biblioteket, trycksaker av olika slag, - webbsidor, seminarier, kurser och konferenser. - CAN följer drogutvecklingen - CAN följer utvecklingen ...

Filstorlek: 570 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-11-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (36) 2017-11-13 Plats ... biblioteken. - Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta - att godkänna lämnad information om lägesrapport för - Integrationsstrategi ...

Filstorlek: 177 Kb

[PDF]26-anmalningar

2017-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 47 (48) 2017-11-27 Justerandes ... biblioteken i kommunen. Medborgardialog är en möjlighet att nå ut - med kunskaper om integrationsarbetet och ta in synpunkter från medborgarna ...

Filstorlek: 4112 Kb

[PDF]12-revisionsrapport-verkstallighet-beslut

2017-11-17

2017-11-15 - Till - Kommunfullmäktige - Rapport gällande "Granskning av verkställighet av fattade beslut" - EY ... i - Västerviks kommun, samt att uppdra - åt kommunstyrelsens förvaltning att ta - fram förslag till ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]1-kf171127-kungorelse

2017-11-17

2017-11-16 Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i Västerviks ... och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan ...

Filstorlek: 181 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)