Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

482 träffar på "akter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Fler bränder

2017-07-12

Under 1600-talet brinner staden vid ett ... Akter." Elden förorsakades av oaktsamhet vid ölbryggning och Joachim Tunnbindares hustru fick skulden. Under skånska kriget på 1670-talet utsätts Västervik på nytt för ...

Kommun och politik > Arkiv, släktforskning och kommunens historia > Lokalhistoria

Festifall Musikfest

2014-10-29

2014-10-29 Den 7 november blir ... akter. Tid 07 november 2014, 19:00 - 00:00 Plats Mejeriet UNG Arrangör KUNG, Mejeriet UNG, Sensus Pris 40 kronor Relaterade länkar - Mejeriet UNG Kontakt - Postadress - Västerviks kommun ...

Nyhetsarkiv

Processen inför kulturstrategin

2015-02-10

Medborgarnas tankar kring förslag till kulturstrategi (tidigare kulturplan) för ... aktörer. Vi har bland annat mer riktat samtalat med: Föreningar, stiftelser, studieförbund, entreprenörer, äldreorganisationer, ...

Uppleva och göra > Kultur > Kulturstrategi 2016-2020

Flyktingsituationen

2016-01-04

Just nu ... aktörer än kommunen som både sitter på ansvar och aktuell information. Vårt mål är att denna sida ska förklara olika myndigheters och organisationers roller och ansvar. Nuläge flyktingsituationen i ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration

Grannsamverkan

2015-10-20

I ett område med grannsamverkan samarbetar du ... aktörer (till exempel kommunen). Polisen ansvarar även för att genomföra en utbildning för kontaktombuden där också i vissa fall de boende och boendeorganisationer ...

Nyhetsarkiv

Grannsamverkan

2015-01-13

I ett område med grannsamverkan samarbetar du ... aktörer (till exempel kommunen). Polisen ansvarar även för att genomföra en utbildning för kontaktombuden där också i vissa fall de boende och boendeorganisationer ...

Nyhetsarkiv

Skadegörelse på Västerviks Gymnasium

2014-06-12

2014-06-12 Under natten mot torsdagen samlades en ... akt att ge sin syn på det inträffade. Det har under flera år bildats en tradition att ungdomar samlas vid gymnasieskolan någon eller flera av kvällarna under studentveckan. ...

Nyhetsarkiv

Övriga arrangörer och utbildningar

2014-05-20

I Västerviks kommun kan du utbilda dig som vuxen ... aktörer som arrangerar kurser och utbildningar på olika nivåer. Vill du studera på högskolenivå? - Campus Västervik drivs av Västerviks kommun. Campus ligger ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Kulturstrategi 2016-2020

2016-01-22

hand kommunala förvaltningar och bolag. I förlängningen t.ex. föreningslivet, kulturlivet och andra aktörer. Den enskilde medborgaren som vill vara med och påverka. Vår vision - Kulturen har en betydande roll ...

Uppleva och göra > Kultur

Vad är ett vård- och omsorgscollege?Vård- och omsorgscollege

2017-03-15

Vad är ett vård- och omsorgscollege? - Ett Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och ... aktörer i denna samverkan är: Kommuner och landsting. Privata arbetsgivare. ...

Vård- och omsorgscollege

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)