Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

433 träffar på "akter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Fler bränder

2015-11-25

Under 1600-talet brinner staden vid ett ... Akter." Elden förorsakades av oaktsamhet vid ölbryggning och Joachim Tunnbindares hustru fick skulden. Under skånska kriget på 1670-talet utsätts Västervik på nytt för ...

Kommun och politik > Arkiv, släktforskning och kommunens historia > Lokalhistoria

Festifall Musikfest

2014-10-29

2014-10-29 Den 7 november blir ... akter. Tid 07 november 2014, 19:00 - 00:00 Plats Mejeriet UNG Arrangör KUNG, Mejeriet UNG, Sensus Pris 40 kronor Relaterade länkar - Mejeriet UNG Kontakt - Postadress - Västerviks kommun ...

Uppleva och göra > arkiv nyheter uppleva och göra

Processen inför kulturstrategin

2015-02-10

Medborgarnas tankar kring förslag till kulturstrategi (tidigare kulturplan) för ... aktörer. Vi har bland annat mer riktat samtalat med: Föreningar, stiftelser, studieförbund, entreprenörer, äldreorganisationer, ...

Uppleva och göra > Kultur > Kulturstrategi 2016-2020

Övriga arrangörer och utbildningar

2014-05-20

I Västerviks kommun kan du utbilda dig som vuxen ... aktörer som arrangerar kurser och utbildningar på olika nivåer. Vill du studera på högskolenivå? - Campus Västervik drivs av Västerviks kommun. Campus ligger ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Flyktingsituationen

2016-01-04

Just nu är väldigt många människor i vår ... aktörer än kommunen som både sitter på ansvar och aktuell information. Vårt mål är att denna sida ska förklara olika myndigheters och organisationers roller och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration

Vem bygger nätet?

2017-01-10

Vem bygger nätet ... aktörer som på eget initiativ erbjuder anslutningar till villaägare. På landsbygden behövs det ofta ett lokalt engagemang för att fibernätet ska byggas. Sedan januari 2015 har Västerviks Miljö ...

Trafik och infrastruktur > Bredband och IT > Bredband

Kulturstrategi 2016-2020

2016-01-22

hand kommunala förvaltningar och bolag. I förlängningen t.ex. föreningslivet, kulturlivet och andra aktörer. Den enskilde medborgaren som vill vara med och påverka. Vår vision - Kulturen har en betydande roll ...

Uppleva och göra > Kultur

Projekt Bygg- och rivningsavfall

2016-05-18

Under 2016 genomför Miljö- och ... aktörer inom branschen. När byggnader byggs om, renoveras eller rivs uppstår avfall. Det är viktigt att detta avfall tas omhand på ett bra sätt. Om delar av avfallet är i bra ...

Bygga, bo och miljö > Miljöskydd > Aktuella projekt

Pressmeddelande: Arbetet mer än ett år snabbare än tidplanen med Vård- och omsorgscollege i Kalmar länVård- och omsorgscollege

2016-04-27

Pressmeddelande: Arbetet mer än ett år snabbare än tidplanen med Vård- och omsorgscollege i Kalmar län - 2016-04-27 Den 31 mars 2016 bildades ett Regionalt Vård- och omsorgscollege i Kalmar län ... aktörerna i Kalmar ...

Vård- och omsorgscollege > material > Nyheter vård- och omsorgscollege

Pressmeddelande: Arbetet mer än ett år snabbare än tidplanen med Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

2016-04-27

2016-04-27 Den 31 mars 2016 bildades ett Regionalt Vård ... aktörerna i Kalmar län ligger mer än ett år före den tidsplan man ställde upp under 2014 och att mer praktiskt arbete skulle kunna startas redan under hösten ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)