Slamtömning, täta tankar och latrin

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Slamtömning av enskilda slamavskiljare inom Västerviks kommun ska ske en gång per år. Det är bara entreprenörer som är utsedda av kommunen som får utföra slamtömning.

Om din anläggning har god funktion kan tömningsintervallen förlängas till vartannat år. Vill du ta hand om slammet själv  måste du avvattna slammet från slamavskiljaren och sedan kompostera det. Ansökan gör du hos miljö- och byggnadsnämnden på telefon 0490-25 40 00, e-post: mbn@vastervik.se.

Täta tankar

Om du vill har din täta tank tömd beställer du det direkt hos entreprenören, GDL, på telefon 0490-360 00.

Latrin

  • Latrinkärl vid fritidshus hämtas 12 eller 16 gånger, beroende på vart fritidshuset ligger.
  • Hämtningen sker under perioden april till oktober.
  • Latrinkärlet får max väga 15 kg.
  • Det får inte finnas någon plast i latrinkärlet. Bara det som passerat kroppen och toalettpapper får finnas i kärlet.

Alternativ till latrinhämtning

  • Latrin från SEPARETT lämnas i kommunens mindre engångskärl för latrin. Observera att du inte får inte använda plastsäckar, trots att tillverkaren rekommenderar det. Det beror på att plastsäckarna ställer till med stora problem vid tömningen i reningsverket. Hämtning och engångskärl beställer du genom Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se.
  • Har du problem med dålig lukt och svår latrinhantering vid ditt utedass kan du använda DASS-ISAK, urinseparation för utedass. DASS-ISAK levereras komplett med sits, lock och slang. Den kostar 600 kronor inklusive moms. Kontakta Målserums avfallsanläggning, tfn. 0490-25 71 45.

Kompostering av latrin 

Istället för att vi kommer och hämtar din latrin kan du kompostera. Kroppen kan inte tillgodogöra sig all den näring som finns i maten som du äter. Därför finns det mycket näring kvar i urinen. Om du komposterar kan det bli ett bra näringstillskott till din trädgård. Du måste söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden för att få kompostera din latrin om du bor inom hämtningsområden som betecknas som:

  • tätortsområden på fastlandet,
  • tätortsområden på fastlandet och öar utan vägförbindelse.

Kontakta miljö- och byggnadsnämnden på telefon 0490-25 40 00, e-post: mbn@vastervik.se

Sidan senast granskad den 10 april 2017
Innehållsansvarig: Agneta Westerberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)