Stopp för värmeljuskoppar i förpackningsinsamlingen

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-12-19

Nu ska utbrunna värmeljuskoppar sorteras som metallavfall och lämnas på någon av våra bemannade återvinningscentraler. De ska inte längre lämnas tillsammans med metallförpackningar i era FNI-kärl eller på återvinningsstationerna.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet, har fått besked av Naturvårdsverket att värmeljuskoppen inte ska betraktas som en förpackning. Detta innebär att du från och med nu inte ska lämna dina värmeljuskoppar på en återvinningsstation, det vill säga, där du lämnar tidningar och förpackningar (plast, metall, glas, kartong och tidningar) för återvinning eller i era tvåfackskärl för förpackningar.

Viktigt att värmeljuskopparna återvinns

De flesta värmeljuskoppar är fortfarande gjorda av aluminium; en metall som det är oerhört energikrävande att framställa. Hamnar de i vanliga soppåsen går de till förbränning i kraftvärmeverket i Västervik där de smälter och ställer till problem i pannan. Om du sorterar värmeljuskopparna som metallskrot på en återvinningscentral hamnar de i en stor fragmenteringsanläggning där allt krossas till flisor som sedan sorteras (du behöver alltså inte pilla loss stålplattan där veken sitter - den lossnar vid fragmenteringen).

Det finns miljövänligare alternativ

Numera finns alternativ till värmeljus med aluminiumkopp. Det finns till exempel:

  • olika typer av oljelampor; vissa kan eldas med vanlig matolja
  • värmeljuskoppar av glas med stearinrefill
  • värmeljus med engångskoppar av plast (då sparar man aluminium och energi men slösar på plast istället)

Bakgrund till nytt sätt att sortera

Förändring av producentansvar för värmeljuskoppar

EU-kommissionen och medlemsstaterna har diskuterat förpackningsdirektivet och gjort vissa avgränsningar av definitionen av förpackning. Bland annat har man tolkat direktivet som att behållare för värmeljus (tea candels) inte är att betrakta som förpackningar och därmed faller utanför förpackningsdirektivets tillämpning.

Naturvårdsverket anser att den tolkning av undantaget som kommissionen gjort bör gälla även i Sverige. Värmeljusbehållare bör därmed inte betraktas som en förpackning och ska således inte samlas in som sådan.

Konsekvensen är att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) nu kommer att sluta samla in värmeljusbehållare i sina insamlingssystem. Eftersom värmeljusbehållarna därmed blir ett hushållsavfall under kommunalt ansvar faller det i stället på kommunerna att med extremt kort varsel nu ordna med insamlingen. Denna förändring sker med omedelbar verkan.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)