Vattenläget i Västerviks kommun

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Dricksvatten är en av samhällets viktigaste resurser som i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Under sommarperioden används mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla pooler. Samtidigt fylls inte naturens vattenmagasin på i lika snabb takt.

Bevattningsförbud

Från och med den 15 juni införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun.

Nederbördsmängderna i form av regn och snö i vår del av landet har liksom 2016 varit ovanligt låga. Vi står inför utmaningen att få vattnet att räcka till alla. Därför införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Detta innebär att det är förbud mot att:

 • Vattna med spridare och slang. Du får vattna med vanlig vattenkanna.
 • Tvätta bilen med slang.
 • Fylla pooler med dricksvatten. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa.

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar.

Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Det innebär en verksamhet med en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet eller befolkningens liv och hälsa. Exempelvis skulle brist på vatten få allvarliga konsekvenser för räddningstjänsten, om det skulle inträffa en brand.

Här är några tips på hur du kan spara på vattnet*

 • Minska duschtiden med fem minuter. Det sparar 60 liter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården.
 • Undvik att tvätta bilen med kranvatten. Välj hellre en auktoriserad biltvätt
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ en kanna i kylen istället!
 • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

*Källa: Svenskt Vatten

Bli vattensmart du också!

Fler tips på hur du kan vara med och spara på vårt viktiga vatten hittar du på kampanjsidan "Bli vattensmart". Länk till sidan finns under relaterade länkar. Där hittar du också länken till kampanjens Facebook-sida. 

Sidan senast granskad den 14 juni 2017
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)