VA-ledningsarbete vid Isgatan i Västervik

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-03-20

Västervik Miljö & Energi AB, AO Vatten kommer att utföra VA-ledningsarbete vid Isgatan. Arbetet består av att montera en ”Odomin” en svavelvätereducerare på spillvattenledningsnätet (avloppsledningsnätet). Detta utförs för att få bort bekymret med avloppsluktproblemet i området.

Ledningsarbetet innebär eventuellt sprängningsarbete i och med att det kan vara berg i området och sprängningen måste då utföras för att monteringen av ”Odominen” ska kunna ske. Vi har anlitat ÅF Infrastructure AB som hjälper oss med att besiktiga fastigheterna som kommer att beröras av ledningsarbetet samt att de kommer att montera upp vibrationsmätare på husen för att mäta vibra-tionerna som uppstår vid sprängningen. Besiktningsarbetet och vibrations-mätningen utförs i enlighet med de i Svensk Standard SS 460 48 60 och SS 460 48 66 angivna rekommendationer. När ledningsarbetet är slutfört kommer en efterbesiktning av fastigheterna att ske och detta kommer också att utföras av ÅF Infrastructure AB.

Om sprängningen blir av kommer den att utföras av I W Sprängservice AB i Åtvidaberg.

Planerna är att ledningsarbetet kommer att påbörjas under vecka 12, 2017.

Under arbetets gång kan vissa gatuavstängningar bli nödvändiga och fram-komligheten begränsad samt transporter och buller.

Vi tackar för visad förståelse för de olägenheter som uppstår under byggtiden.

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till någon av nedanstående för mer information.

Roger Örnvall, 0490-25 70 84
Lotta Lidman Almqvist, 0490-25 70 17

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)