Renspolning av vattenledningsnätet i Västervik

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-03-31

Renspolning av vattenledning

Pollex AB började med start i februari 2016 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Västervik på uppdrag av Västervik Miljö & Energi AB. Första etappen är genomförd och vecka 8 2017 påbörjas nästa etapp med start i centrala Västervik. Syftet med denna spolning är dels att förebygga problem med missfärgat vatten men det är också en av åtgärderna efter lukt- och smakproblemen i Västervik och Gunnebo våren/sommaren 2015. 

Arbetsmetod 

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i vattenlednings-sträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Att tänka på innan spolningen är:

  • Att ventilen vid vattenmätaren bör stängas.
  • Alla vattenkranar skall vara stängda under tiden som arbetet pågår.
  • Tappa upp vatten i förväg så att man klarar behovet av vatten under dagen.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen efter som de kan ta skada.
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, t ex. från en hink.

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Efter att spolningen av huvudledningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast vattenmätaren inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar tills vattnet har klarnat. Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet påbörjas måndag 20 februari i 2017.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg samt även via SMS. I informationen uppmanas kunderna att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren den dag som kunden direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle! All information gäller.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

För att ni lättare skall veta i vilket område spolning genomförs så lägger vi upp kartor över aktuella områden vecka för vecka under "relaterade dokument" till höger.

Ytterligare information lämnas av:

  • Göran Bengtson, tfn: 0705-98 30 59, Pollex AB
  • Adam Bengtson, tfn: 0705-98 30 49, Pollex AB
  • Roger Örnvall, tfn: 0490- 25 70 84, Västervik Miljö & Energi
  • Lotta Lidman Almqvist, tfn: 0490-25 70 17, Västervik Miljö & Energi

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)