Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vy över sjön Hjorten

Tänker du någon gång på vad som har hänt med vattnet innan du tar det från din vattenkran? 

Först renar vi råvatten så att det blir dricksvatten. Vi har 16 anläggningar där vi gör dricksvatten runt om i kommunen. På ett år gör vi så mycket vatten så vi fyller stora och lilla bassängen i Västerviks simhall 3 200 gånger. Våra större vattenverk får vatten från sjöar, vi kallar det för ytvatten. De mindre anläggningarna är grundvattentäkter som tar upp vatten som finns marken.

För att du sedan ska kunna få vatten hem till dig har vi cirka 34 mil vattenledningar nedgrävda i marken. 

Vi har ett eget vattenlabb som regelbundet tar prover och gör analyser på vattnet. Därför kan vi vara säkra på att vattnet håller en jämn och hög kvalitet.

Vattenskyddsområden

Vatten som vi gör till dricksvatten tas från olika vattentäkter. Vi har idag 16 vattentäkter. Det är 3 ytvattentäkter och 13 grundvattentäkter. 

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att du larmar 112.

Alla våra vattentäkter har ett vattenskyddsområde med särskilda skyddsföreskrifter. I skyddsföreskrifterna står det vad man får göra inom skyddsområdet. Det kan till exempel stå vilka verksamheter som får finnas i området och hur bekämpningsmedel får hanteras.

Hjortenverket

Hjortenverket är vår största vattenverk. Det gör dricksvatten till Västerviks stad, Gunnebo och Almvik.

  • Från Hjortenverket levererar vi cirka 6 000 kubikmeter vatten varje dag. Det som att fylla stora och lilla bassängen i simhallen 6 gånger. På sommaren går det åt lite mer vatten då gör vi cirka 8 000 kubikmeter vatten varje dag.
  • Ledningen från Hjortenverket till Västervik är cirka 7 km lång.
  • Det finns ett reservkraftverk vid Hjortenverket. Det gör så att du kan få vatten hem till dig även om det skulle bli strömavbrott en längre tid.

Vad använder vi vattnet till?

Varje dygn använder en person i genomsnitt 160 liter vatten. Bilden visar vad vi använder det till i våra hem.

Bild som illustrerar vad vi använder vårt dricksvatten till.

Bilden kommer från Svensk Vattens kampanj Mitt Vatten.

Sidan senast granskad den 16 december 2016
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)