Vision, mål, affärsidé, verksamhetspolicy

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vår vision

Västervik Miljö & Energi är ett hållbart företag. Detta innebär:

 • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
 • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Mål

 • Bättre leveranssäkerhet.
 • Minskade utsläpp från våra anläggningar.
 • Nöjdare kunder.
 • Nöjdare medarbetare.
 • Uppnå goda ekonomiska resultat.

Affärsidé

Västervik Miljö & Energi AB bidrar till en enklare vardag.

Verksamhetspolicy

Västervik Miljö & Energi AB levererar tjänster och produkter inom energi, miljö och infrastruktur till kunder huvudsakligen i Västerviks kommun. Lagar, tillstånd och andra myndighetskrav utgör en miniminivå för vårt arbete. Vårt arbete går ut på att förenkla vardagen för våra kunder.

Våra huvudprocesser är:

 • Fjärrvärme
 • Vatten
 • Elnät
 • Stadsnät
 • Entreprenad
 • Avfall & Återvinning
 • Elhandel

Till vår verksamhetspolicy finns för varje affärsområde nedbrutna och anpassade riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet

Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas förväntningar och vårt kundbemötande ska vara föredömligt.

Med utvecklingsarbete och ständiga förbättringar strävar vi efter att överträffa kunders och ägares förväntningar. Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse och följa upp nyckeltal.

Vi uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt och inom avtalad tid.

Miljö

Vi arbetar ständigt med att minska eller om möjligt undvika negativ miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi verkar också för att införa nya tekniska lösningar med mindre miljöpåverkan.

Vårt arbete baseras på kompetenta och engagerade medarbetare som förstår vikten av att hushålla med naturresurser och energi, och som ser det som sin uppgift att ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå ett hållbart samhälle.

Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse och följa upp nyckeltal.

Arbetsmiljö

För att uppnå en sund, trivsam och utvecklande arbetsmiljö ska verksamheten bedrivas så att den stödjer medarbetarnas utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.

Vi följer upp vår verksamhet för att säkerställa att vi uppfyller våra mål.

Sidan senast granskad den 22 augusti 2017
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)