Vårt miljöarbete

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västervik Miljö & Energi AB har som vision att vara ett hållbart företag. Det är ett omfattande åtagande som innebär att vi hela tiden prövar våra nyinvesteringar och omprövar vårt arbete för att nå vår vision.

Våra fjärrvärmeanläggningar använder skogsflis och utsorterat brännbart avfall som basbränsle.

I våra avloppsreningsverk renar vi avloppsvatten och skonar på det sättet hav och sjöar i kommunen från onödig miljöbelastning.

Vid Lucerna avloppsreningsverk i Västervik rötar vi avloppsslammet och producerar då också biogas som renas och uppgraderas till fordonsdrivmedel för bilar och bussar i regionen. Rötat avloppsslam komposteras sedan tillsammans med park- och trädgårdsavfall från vårt affärsområde Entreprenad på Målserums avfallsanläggning. Den färdiga kompostjorden nyttjas sedan vid sluttäckningen av den gamla deponin vid Målserums avfallsanläggning och kommer på sikt att säljas som anläggningsjord.

Inom affärsområde Avfall & Återvinning har vi redan byggt ut ett system för insamling av förpackningar och tidningar; fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI). Med start 2011 har vi utökat sorteringen med att erbjuda insamling av matavfall. Detta matavfall går sedan vidare till biogasproduktion.

Västervik vattenverk vid sjön Hjorten har under 2013 utrustats med UV-rening. Detta innebär att vi eliminerat risken för spridning av bland annat Cryptosporidium som tidigare gjort många sjuka i andra svenska kommuner.

UV-rening innebär dessutom möjligheten att minska klorering och andra kemikalier vid dricksvattenproduktion.

Sidan senast granskad den 13 januari 2016
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)