Nyheter, aktuellt

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du nyheter och aktuellt från Västervik Miljö & Energi AB. 

Arkiverade nyheter och aktuellt finns under "Relaterade länkar" till höger. 

Detalj på jeansficka

Öppet hus på Målserums avfallsanläggning och Återbruket

2017-09-25

Välkommen till öppet hus på Målserums avfallsanläggning och på Återbruket lördagen den 30 september klockan 10.00-14.00. Under dagen är det också premiär för vår textilinsamling.  Observera ...

Bevattningsförbud upphävs i hela Västerviks kommun

2017-09-22

Sensommarens och höstens nederbörd har påverkat våra vattentäkter positivt och vattennivåerna har de senaste veckorna visat en stigande trend. Med anledning av detta har vi beslutat att häva beva...

Brinnande gasfackla

Gasfackla på Lunnargatan

2017-09-20

Vi bränner gas för att torka ledningen inför kommande drifttagning av nya biogasmacken på Lunnargatan. Gasen brinner som en gasfackla.  Planerad drifttagning av biogasmacken är under vecka 39.

GPS-positionering av slambrunnar i kommunen

2017-08-28

Under hösten pågår arbete med att GPS-positionera alla enskilda avlopp i Västerviks kommun.  Inmätningen kräver att vi gör ett besök på plats vid brunnen. Syftet med inmätningarna är att säkerstä...

Asfaltsinventering gator

Skadeinventering av gator i Västerviks kommun

2017-08-28

Inom kort kommer ett specialutrustat fordon att synas på gatorna i Västerviks kommun. Det är en skadeinventering av kommunens asfaltsbelagda gator som genomförs. Resultatet av inventeringen komme...

Plastkasse med matvaror

Minska förbrukningen av plastkassar

2017-06-16

Plastkassar är energikrävande att tillverka och är en källa till nedskräpning. Det är också ett stort resursslöseri att bara använda dem en gång. Men du kan lätt minska din användning av plastkassar. ...

Inventering av dagvattenanslutningar i Björnsholm och delar av Gamleby

2017-06-09

Under vecka 24 påbörjas inventering av dagvattenanslutningar i Björnsholm och delar av Gamleby. Berörda fastighetsägare har fått information via brev. Från vecka 27 kommer det att vara ett sommaruppeh...

Dags för den årliga röjningen kring lågspänningsnätet

2017-06-07

För att trygga leveranssäkerheten av el sker ett ständigt underhåll av våra elledningar. Röjningen innebär att vi håller lågspänningsnätet fritt från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar. R...

Under bron

Uppföljning av underhållsarbetet på bron

2017-06-01

Under tre nätter var bron över Stora Strömmen avstängd för all trafik på grund av ett underhållsarbete. Ett projekt som gick över förväntan bra – mycket tack vare gott samarbete mellan olika instanser...

Min Miljö 1 2017

Min Miljö våren 2017

2017-05-16

Du missar väl inte senaste numret av vår kundtidning Min Miljö?  I vårens nummer fokuserar vi på drift och beredskap. För visste du att vi har en stor styrka i ständig beredskap, ...

Sidan senast granskad den 14 juni 2017
Innehållsansvarig: Jessica Danielsson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)