Snörapporten 2018-03-06

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-03-06

Uppdatering 13:30

Västervik
Stora leder är plogade och saltade
Gång-och cykelvägar är plogade och sandning påbörjas under eftermiddagen. 
Sandning av Horn, Händelöp samt Åldersbäck sker under eftermiddagen. 

Vi har problem på lokalgatorna med att flera av gatorna måste plogas flera gånger samt att det börjar bli trångt på många håll pga mycket snö. Sikten börjar också bli dålig på en del gator. 

Utlastning av snö sker i centrum. Även i Västralund, men dock enbart i korsningar. 

Vi ber er om att flytta på parkerade fordon så vi kan ploga bort all snö. Vi kommer därför att införa fler parkeringsförbud på nattetid. 

 

Ankarsrum
Plogning av samtliga områden pågår

 

Blankaholm
Plogning klart

 

 

Snöfallet kom på sämsta möjliga tidpunkt, det är dessutom nära 0 grader vilket betyder att snön som kommer är tung och kommer bli fastkörd. 

Västervik
Plogning samt sandning sedan 05. Saltbilen kommer köra under dagen i Västervik. 
Gårdagens bortforsling i Västervik av snö gick mycket bra. Vi körde de gator som var planerade. Väghyvel jobbade hela dagen på stora leder i norra Västervik.

Gamleby
Plogning samt sandning sedan 05

Gunnebo
Plogning samt sandning sedan 05

Överum
Plogning samt sandning sedan 05

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)