Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Avspärrning för vägarbete

Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, måste ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan).

Schakttillstånd/TA-Plan

Arbetsanvisningar för tillstånd till och återställande av arbeten i Västerviks kommun där kommunen är markägare hittar du i föreskriften för arbeten på eller som berör offentlig plats i Västerviks Kommun. Läs igenom ”Grävanvisning” innan du söker tillstånd.
Föreskriften ses successivt över och revideras med hänsyn till nya lagar, allmänna anvisningar och vunna erfarenheter. Syftet med dem är att uppnå god samordning och god trafiksäkerhet samt att trygga kvalitet i återställningsarbetet så att berörd anläggning erhåller minst tidigare teknisk livstid.

Elkablar

Utsättning eller anvisning av kablar är kostar inget:

 • vid akuta problem, till exempel vid en vattenläcka
 • om beställning görs 4 arbetsdagar i förväg.

Annars kostar det 445 kr + moms (556,25 kr inkl moms) för varje utsättningsplats.

Trädbevakning

Om du ska ta ner träd i närheten av en ledning hjälper vi till med bevakning. Trädbevakning kostar inget om du gör din beställning 4 arbetsdagar i förväg. I övriga fall kostar det 445 kr + moms (556,25 kr inkl moms) per timme. Vi tar betalt för minst 1 timma.

 • Vår personal gör inget sågningsarbete och hjälper inte till så att trädet hamnar rätt. Vi är enbart till hjälp med att säkra träden.
 • Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du inte har beställt bevakning.

På samma sätt som vi gör trädbevakning kan vi även bevaka andra arbeten. Det kan till exempel vara om du ska spränga eller göra kranlyft i närheten av elledningar som hänger i luften.

VA-ledningar

Vi håller på att registrera oss i ledningskollen. Tills det är klart kan du kontakta kundservice för att få reda på var VA-ledningarna finns.

Vi vet inte var ledningar för vatten och avlopp går på din tomt. För att få reda på det ska du kontakta Miljö och byggnadskontoret.

Ansökningsprocessen

 1. Ansökan om schakttillstånd skickas till driftentreprenören. Handläggningstid 3 arbetsdagar.
 2. Sökande får själv ansöka kabel- ledningsutsättning via t.ex. Ledningskollen. Först får du registrera dig som användare. Sedan loggar du in och skapar en förfrågan. Då skickas det ut en fråga till alla ledningsägare som är med i ledningskollen. Sedan svarar de om de har ledningar på platsen där du ska gräva. På ledningskollens hemsida finns bra information om hur du ska göra. Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du inte har begärt utsättning av ledningar och kablar. Vi kräver också ersättning om du varit slarvig vid grävarbetet.
 3. Svar på schakttillstånd och om TA-plan krävs skickas till den sökande.
 4. Läs ”Arbete på väg”, se länk, innan TA-plan ansöks. Din trafikanordningsplan ska innehålla en karta eller skiss över arbetsområdet. Du ska markera på kartan hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt leda om trafiken. Du ska också ange vem som är arbetsplatsens utmärkningsansvarige. Den personen måste ha genomgått utbildning i Arbete på väg, nivå 3A. Avstängningsmaterial kan du hyra av Västervik Miljö & Energi AB. Använder du eget material så måste det vara godkänt för att användas ute på gator.Vi har hand om handläggning av dina ansökningar. Handläggningstid 5 arbetsdagar. Ansökningsblanketter hittar du här i rutan till höger. Vid större jobb kallar sökande driftentreprenören till försyn.
 5. När trafikanordningsplanen (TA-planen) är godkänd, påskriven av kommunen/driftentreprenören kan arbetet påbörjas.
 6. När arbetet är klart skickar den sökande återställningsblankett till driftentreprenören.
 7. All återställning av hårdgjorda ytor, samt grönytor utförs av driftentreprenören.
Sidan senast granskad den 10 november 2016
Innehållsansvarig: Thomas Almqvist

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)