Fjärrvärmepriser, ny prismodell

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Fjärrvärmetekniker på servicebesök

Vid årsskiftet 2015/2016 införde vi en ny prismodell för fjärrvärme. Huvudsyftet med prismodellen är att den på ett rättvist och tydligt sätt ska spegla användningen av fjärrvärmen och göra det lättare för kunden att påverka den egna kostnaden.

Den nya prismodellen kommer vid införandet inte att innebära någon prishöjning för kundkollektivet, utan snarare en omfördelning inom kundkollektivet och priskomponenterna. Modellen syftar till att skapa en enklare prismodell som bättre speglar den faktiska energianvändningen. Något som på sikt ska minska kostnaderna för Västervik Miljö & Energi och komma dig som kund till godo.

Intäktsneutral för Västervik Miljö & Energi

Eftersom vi införde en ny taxa från januari 2016 kommer vi inte att höja fjärrvärmepriset procentuellt sätt. Den nya taxan är intäktsneutral för Västervik Miljö & Energi.

Västervik Miljö & Energi AB behåller 2016 års fjärrvärmepriser även under 2017.

Räkna ut din fjärrvärmekostnad

Fjärrvärmeräknaren

Med Fjärrvärmeräknaren får du som villakund en fingervisning över hur din fjärrvärmekostnad blir med den nya prismodellen.

Sidan senast granskad den 27 oktober 2017
Innehållsansvarig: Bengt Ankarvall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)