Taxor, avgifter 2017

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du taxor och avgifter som rör elnätet. Taxor finns även som pdf-filer i länklistan till höger.  

Nätavgifter för lågspänning  

Huvudtariff Nät 

Mätar-säkring,
ampere
Lgh
3x16,
1x25*
16 20 25 35 50 63
Fast avgift/år 1125 2550 3525 4500 6875 9875 13250

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för två eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenhetens gemensamma behov. 

Rörlig avgift 19,5 öre/kWh. 

Tidstariff Nät  

Mätarsäkring i ampere 

80 100 125 160 200
Fast avgift/år 17500 22000 27000 34250 42750

Rörligt pris

26 öre/kWh Högpristid (HT) = måndag-fredag kl 06-22 under november-mars.

9 öre/kWh  Lågpristid (LT) = övrig tid.

Priserna är inklusive moms.  

Nätavgifter för effektkunder   

 Tariff
Hsp* Lsp*  Enhet 
  Fast avgift 40000  12800   kr/år
  Abonnemangsavgift  78 80   kr/kW, år 
  Högeffektsavgift  134 150    kr/kW, år
 Överuttag, reaktiv effekt   158 190   kr/kVAr, år 

Rörlig avgift, nov-mars, 

a) mån -fre kl. 06-22

b) övrig tid

 
 

a) 6,40

b) 5,00 

 

a) 8,40

b) 6,00 

 öre/kwh

*)Hsp = Högspänning

*)Lsp = Lågspänning

Priserna är exklusive moms.  

Övriga avgifter nät

Administrationsavgift i samband med inflyttning

under ord. arbetstid                   250 kr/tillfälle  

övrig tid                                     verklig kostnad

Ändring av mätarsäkring          500 kr/tillfälle
(Ev. materialkostnad tillkommer) 

Statliga avgifter för närvarande

Elberedskapsavgift                     56,25 kr/år

Elsäkerhetsavgift                         11,88 kr/år

Nätövervakningsavgift                   3,75 kr/år                   

Samtliga priser är inkl moms (25%).

För ytterligare information, vänligen kontakta kundservice. 

Så mycket kostar anslutningen 

Det finns grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. 

Avgifterna gäller 16-25A.

 
Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)  Avgift (belopp exkl moms) 
 0-200 meter  22 100 kr
 200-600 meter   22 100 kr + 189 kr/m
 600-1200 meter  97 700 + 112 kr/m
 1200-1800 meter  164 900 + 167 kr/m

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon. Räkneexempel: En anslutning på 700 meter får som mest kosta 97 700 kronor + 100x112 kronor/meter = 108 900 kr.

Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov. 

Grundprislista Anslutningens avstånd
  1-199 meter 200-599 meter
Servissäkring Serviskabel Grundavgift**
ex moms
Grundavgift**
ink moms
Grundavgift**
ex moms
Grundavgift**
ink moms
63 A Al 50 pris enl offert pris enl offert pris enl offert pris enl offert
80-125 A Al 95 pris enl offert pris enl offert pris enl offert pris enl offert
160 A Al 240 pris enl offert pris enl offert pris enl offert pris enl offert
200 A Al 240 pris enl offert pris enl offert pris enl offert pris enl offert

 

Kompletterande anslutningsavgift vid utökning av befintlig anslutning

Vid utökning av serviskapaciteten offereras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas enligt Västerviks Krafts Elnäts kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Nätnyttoersättning

Västervik Miljö & Energi betalar nätnyttoersättning för inmatad el på nätet, oavsett om du har tecknat avtal med elhandelsbolag eller inte. Om ett försäljningsavtal har tecknats, ska du anmäla handelsbolagets balans- och leverantörs edielid till oss på Västervik Miljö & Energi snarast.

Nättnyttoersättning mikroproduktion: 6 öre/kWh.

Nättnyttoersättning inmatningskund: 1,4 öre/kWh.

Mätarbytesavgift för tillkommande inmatningskund: 1200kr exklusive moms.

Sidan senast granskad den 14 augusti 2017
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)