Ersättning vid strömavbrott

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Reglerna som gäller ger dig rätt till ersättning vid ett strömavbrott som varar längre än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre ersättning.

Avbrottsersättning

Om du har haft ett elavbrott som varar längre än 12 timmar, och felet inte beror på din egen anläggning, har du rätt att få avbrottsersättning. Skulle elen komma tillbaka och sedan brytas igen inom två timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är det längre tid än två timmar mellan elavbrotten räknas det som separata avbrott. Efter ett avbrott analyserar vi vilka kunder som varit utan ström och hur länge. För de kunder som eventuellt har rätt till ersättning görs med automatik en kreditering på din elnätsfaktura inom sex månader. Du behöver alltså normalt inte höra av dig till oss för att få din ersättning.

Ersättningsnivåer

Ersättningsbeloppet beror på elavbrottets längd och kundens årliga elnätkostnad. Om du drabbas av ett avbrott som varar 12-24 timmar får du 12,5 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock minst 900 kronor. Om avbrottet varar 24-48 timmar får du ytterligare 25 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1 800 kronor. Därefter ökar ersättningen med ytterligare 25 procent per påbörjad 24-timmarsperiod.

Så här ser ersättningsreglerna ut:

 

 

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

* Procentsatsen anger din del av den årliga nätkostnaden.

Undantag och jämkning

Det finns några undantag då avbrottsersättning inte betalas ut:

  • Avbrottet beror på att kunden varit försumlig, exempelvis fått elen avstängd p.g.a.bristande betalning.
  • Vi har tvingats bryta elöverföringen av exempelvis elsäkerhetsskäl.
  • Avbrottet beror på en exceptionell händelse utanför vår kontroll.
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet.

Avbrottsersättningen får jämkas om:

  • Arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att elnätbolaget inte kan skicka ut sin personal.
  • Skyldigheten att betala ut ersättning är oskäligt betungande för elnätbolaget.
Sidan senast granskad den 11 mars 2016
Innehållsansvarig: Per-Erik Ekström

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)