Utbildning i svenska för invandrare, SFI

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
  • Har du flyttat till Sverige från ett annat land och/eller har ett annat modersmål än svenska?
  • Behöver du lära dig svenska från grunden?
  • Kan du redan en del svenska, men behöver lära dig att behärska språket bättre?

Då är du välkommen att söka till vår utbildning i svenska för invandrare. Kurserna ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och samhället.

Vem har rätt att läsa SFI?

Du har rätt att delta i undervisningen från och med 1 juli det år som du fyller 16 år och

  • du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
  • du måste vara folkbokförd i Västerviks kommun eller tillhöra undantagen enligt skollagen kap. 22.

Kursplan

Det finns tre olika studievägar: 1, 2 och 3. Dessa tar hänsyn till studiebakgrund och studievana. Totalt finns fyra kurser A, B, C och D. Varje studieväg innehåller två kurser: 1A, 1B, 2B, 2C och 3C, 3D.

Inom studieväg 1 är målen anpassade till invandrare som är analfabeter eller har svårigheter att läsa och skriva på sitt hemspråk.

Studieväg 2 riktar sig främst till invandrare som har en utbildningsbakgrund motsvarande grundskolan och bedöms vara något studieovan.

Studieväg 3 har snabbare studietakt och mer avancerade mål för de personer som redan har en mycket bra studievana. Genom detta kurssystem får individen mål från hemlandet som kan uppnås inom rimlig tid.

Varje deltagare ska ha en individuell studieplan, där individens mål med studierna tydligt ska framgå.

Du kan kombinera dina studier inom SFI med studier på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna, praktik eller annan sysselsättning.

Betyg

Efter varje avslutad kurs sätts betyg. Betygsskalan har fem godkända steg: A, B, C, D och E. Den har ett underkänt betyg: F.

Så här söker du

Du ansöker till utbildningen på blanketten Ansökan SFI. Du kan också hämta blanketten på vår expedition. Till din ansökan skall du bifoga ett ”personbevis för svenskundervisning”. Detta beställer du hos Skatteverket.

SFI-bonus

Enligt riksdagsbeslut upphörde SFI-bonusen den 1 augusti 2014. 

Sidan senast granskad den 21 juni 2017
Innehållsansvarig: Anna Stjärnerfalk

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)