Skolstart 2017/2018

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-05

Skolstart läsåret 2017/2018

Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2017/2018 måndag den 21 augusti. Nyinflyttade elever anmäls till respektive skolexpedition. Skollunch serveras.

De elever som ska åka linjetrafik får åka första skoldagen till skolan utan busskort.
De elever som ska åka med skoltaxi får information av entreprenörerna under sommaren.

Västerviks Gymnasium börjar läsåret 2017/2018 måndag den 21 augusti.

Grundskolan

Tider för 6-åringar enligt hemsänt meddelande, i annat fall gäller nedanstående tider. Skolskjutsar i vanlig ordning, d v s 10 minuter efter avslutad skoldag om inte annat meddelas.

Ludvigsborgsskolan kl 08.10 - 12.00
Tfn 0490-25 45 17 

Ljungbergaskolan  kl 08.00 - 12.00
Tfn 0490-25 44 15

Ellen Keyskolan  kl 08.30 - 12.00
Tfn 0490-25 44 43

Breviksskolan kl 08.10 - 12.30
Tfn 0490-25 44 71

Fågelbärets grundskola 
- årskurs F-3 kl 08.10 - 13.30
- årskurs 4-6 kl 08.10 - 14.30
Tfn 0490-25 45 62 

Fågelbärets grundsärskola 
- årskurs 1-3 kl 08.10 - 13.00
- årskurs 4-6 kl 08.10 – 14.00
Tfn 0490-25 45 62 

Lidhemsskolan kl 08.10 – 12.00
Tfn 0490-25 45 05

Skogshagaskolan 
– årskurs F-3 kl 08.10 – 13.30
– årskurs 4-6 kl 08.10 – 14.50
Tfn 0490-25 43 95 

Marieborgsskolan 
– årskurs F-3 kl 08.20 – 13.30
– årskurs 4-6 kl 08.10 – 13.30
Tfn 0490-25 44 27 

Näktergalen kl 08.00 – 12.00
- årskurs F - 6
Tfn 0490-25 46 02

Östra Ringskolan kl 08.40 – 12.00
Tfn 0493-214 84

Åbyängskolan kl 08.40 – 12.00
Tfn 0493-215 14

Ringeltaubska skolan  Start kl 08.30
- fritids 0493-214 67 Fsk-åk 3 slutar kl 13.30
- F-6 0493-214 64 åk 4-6 slutar kl 14.30
Tfn 0493-214 52

Överumsskolan kl 08.20 – 13.50
Tfn 0493-214 52
Tfn 0493-214 56 

Loftahammars skola kl 08.00 – 14.00
Tfn 0493-214 52
Tfn 0493-214 36

Ankarsrums skola kl 08.10 - 11.00
Tfn 0490-25 73 01

Himalajaskolan, Hjorted  kl 07.55 – 13.00
Tfn 0493-215 24
Tfn 070-332 70 40

Gunnebo skola kl 08.00 – 13.00
Tfn 0493-215 24
Tfn 070-332 70 40

Blackstads skola kl 07.50 - 13.00
Tfn 0493-215 24
Tfn 070-332 70 40

Skolstart läsåret 2017/2018, uppropstider Västerviks Gymnasium

Måndag 21 augusti

Upprop för årskurs 1

Aulan Miniaulan
kl 08:30 ES, NA, VO

kl 09:00 EK, HA, RL, SA kl 09:00 IM

kl 09:30 BA, EE, HV, IN

Efter uppropet tar mentor hand om eleverna.

Upprop för årskurs 2

kl 09:00 Samling i hemklassrum på respektive skola/program enligt
anslag. Läsning enligt schema från kl 09:30.

Tisdag 22 augusti

kl Upprop för årskurs 3 och IM åk 2, 3 och 4

kl 08:30 Samling i hemklassrum på respektive skola/program enligt
anslag.

Läsning enligt schema från kl 09:30 för alla årskurser.

Uppropstider Gymnasiesärskolan

Måndag 21 augusti

Upprop för årskurs 1

kl 8:30 Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation och
programmet för Hotell, restaurang och bageri, plats meddelas via personligt brev.

Individuella programmet skolstart enligt meddelande från mentor.

Upprop för årskurs 2-4

kl 8:30 Fastighet, anläggning och byggnation, Västerviks Gymnasium

kl 8:30 Hotell, restaurang och bageri, Saluhallen Västervik

Individuella programmet, IV4, Västerviks Gymnasium, skolstart enligt meddelande från mentor.

Komvux - SFI - Särvux

Tid och plats för kursstart enligt utskickad kallelse. Vid frågor kontakta Komvux på telefon 0490-25 42 32.

Välkommen hälsar barn- och utbildningsförvaltningen!

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)