Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Romernas språk, som kallas romani, är ett språk utan egen nation. I de flesta länder där det talas romani är det ett minoritetsspråk. Ordet rom betyder man eller människa.

Detta språk har under en historia av 1 000 års migration och bosättning i olika länder. Under lång tid var romani chib i huvudsak ett muntligt språk.

Skriven romska blir allt vanligare, men något helt enhetligt skriftspråk finns ännu inte.

Traditionellt har romerna inte bara talat sitt modersmål utan också språket i landet där de bor; många har också talat ett tredje eller till och med ett fjärde språk. Det är svårt att ange en siffra över antalet romsktalande, men bara i Europa uppskattas antalet till mellan 14 och 17 miljoner.

Romer finns över hela Europa och på de andra kontinenterna, vilket gör romska till ett transnationellt språk.

Romska tillhör den indiska grenen av de indoiranska språken och är alltså ett indoeuropeiskt språk.

Svenskt minoritetsspråk sedan 1500-talet

Sedan 1500-talet har romer bott i Sverige och talat romska. I dag används det av ca 40 000 svenskar.

Romani språk i Sverige består av olika varianter: kale, lovari, gurbeti, svensk rommani (resanderomani).

Kommunikationen mellan olika varianter fungerar rätt väl så länge man använder sig av helt romska ord. Vissa romska varianter innehåller också en hel del lånord från andra språk, vilket gör det svårare att förstå varandra.

Språket har bidragit till att man kunnat lokalisera romernas ursprung till området Punjab i dagens Indien och Pakistan. Enligt historikerna flydde romerna sitt ursprungsland på grund av krig.

Många olika romska grupper blev under århundraden tvungna att vandra omkring mellan olika områden och länder, i riktning mot Europa.

Efter andra världskriget började romer i vissa länder engagera sig för att skapa bättre förutsättningar för romers kultur och språk.

Romska har influerats av många olika språk. Men det finns också spår av romani chib hos andra språk.

Visste du att följande slang- och vardagsord i svenskan har romskt ursprung: tjej, haja (förstå), lattjo (kul, lustig) och jycke (hund).

Jag som undervisar i romani som hemspråk heter Dema Ramic dema.ramic@vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 december 2013
Innehållsansvarig: Sven Torstensson

Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)