Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det albanska språket är ett av de äldsta i Europa vilket speglar albanernas historia då man har talat albanska i flera hundra år. Trots alla svårigheter så har man ändå kunnat bevara det språket som förfäderna talade en gång.

Albanska tillhör de indoeuropeiska språken och det liknar inget annat språk i världen. De äldsta albanska skrifterna finns från 1500- talet men enligt vissa källor så har man hittat skrifter som är mycket äldre. De verksamma författarna från 1600 till 1800- talet bidrog till att bevara det albanska språket genom sina skrifter. 

Det albanska språket talas i dessa delar av Balkan:

  • Albanien,
  • Kosova,
  • Makedonien,
  • Montenegro,
  • södra Serbien.

Albaner kallas sig själva shqiptar. Det albanska språket består av två huvuddialekter, gegiska i norr och toskiska i söder.

Det albanska alfabetet

När det gäller det albanska sättet att skriva på så skriver man som man uttalar:
A a (a) B b (bë) C c (cë) Ç ç (çë) D d (dë) Dh dh (dhë) E e (e) Ë ë (ë) F f (fë) G g (gë) Gj gj (gjë) H h (hë) I i (i) J j (jë) K k (kë) L l (lë) Ll ll (llë) M m (më) N n (në) Nj nj (një) O o (o) P p (pë) Q q (që) R r (rë) Rr rr (rrë) S s (së) Sh sh (shë) T t (të) Th th (thë) U u (u) V v (vë) X x (xë) Xh xh (xhë) Y y (y) Z z (zë) Zh zh (zhë).
36 bokstäver 29 konsonanter och 7 vokaler a, e, ë, i, o, u, y.

Kort om Albanien under medeltiden

Albanska adelsfamiljer som Balsha, Thopia, Muzaka, Dugagjini och Kastriota grundade oberoende furstendömen under medeltiden. De blev dock kortlivade. I slutet av 1300- talet började det Osmanska riket att tränga in på Balkan och därmed inleddes en lång ockupation. Innan dess upplevde landet dock något som än idag räknas till de ärofulla inslagen i dess historia. Det var motståndskampen mot turkarna, som leddes av nationalhjälten Gjergj Kastrioti Skanderbeg.

Elever

Det finns många elever som har albanska som modersmål inom Västerviks kommun.
De går på grundskolan och gymnasieskolan.

Jag som jobbar med albanska inom Västerviks kommun heter Agim Morina agim.morina@vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 december 2013
Innehållsansvarig: Sven Torstensson

Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)