Ungdomsuppföljning

Ungdomsuppföljning kontakt

Besöksadress

Västerviks Gymnasium, Östersjövägen 6, Västervik

Postadress

Ungdomsuppföljningen, Västerviks Gymnasium, 593 30 Västervik

E-postadress

ungdomsuppfoljningen@vastervik.se

Kontaktperson

Lotta Aspeteg, coach
0490-254309
0725-509112

ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Teckning med barn som befinner sig nära en vägsvisarskylt

Ungdomsuppföljningen finns som stöd till dig som är mellan 16-20 år och som inte går i gymnasiet.

Du kan få hjälp att finna vägar till:

  • Studier.
  • Praktik.
  • Arbete.

Vi arbetar med individuella lösningar. Det är frivilligt att ta del av uppföljningens hjälp.

Arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret styrs av Skollagen. Det måste därmed utföras. Enligt lagen ska kommunen hålla sig informerad om hur ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt, men inte fått slutbetyg från gymnasiet, är sysselsatta. Kommunen ska också erbjuda lämpliga åtgärder. När dessa ungdomar av någon anledning inte går i någon form av gymnasium tillhör man automatiskt kommunens ungdomsuppföljning.

Västerviks kommun är med i Plug in-projektet för Kalmar län och södra Småland.

Sidan senast granskad den 2 december 2013
Innehållsansvarig: Lotta Aspeteg

Ungdomsuppföljning kontakt

Besöksadress

Västerviks Gymnasium, Östersjövägen 6, Västervik

Postadress

Ungdomsuppföljningen, Västerviks Gymnasium, 593 30 Västervik

E-postadress

ungdomsuppfoljningen@vastervik.se

Kontaktperson

Lotta Aspeteg, coach
0490-254309
0725-509112

ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)