Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Karolina Stolth
0490-25 45 17
karolina.stolth@vastervik.se

SYV

Lena Sundell
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
lena.sundell@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Nina Grip
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Uppehållsrum

0490-25 45 34

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 27

Arbetslag 5

0490-25 45 44

Trä- o metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Idrott

0490-25 45 23

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Rektor informerar

Ludvigsborgsskolan 2017-08-21

Rektorn har ordet nr 1 – HT17

Hej alla föräldrar/vårdnadshavare!

Varmt välkomna till Ludvigsborgsskolan!
Tillsammans med personalen på Ludvigsborgsskolan ska jag lägga all min kraft på att ge varje elev goda förutsättningar att lyckas med skolarbetet och nå sin fulla potential.

Vi arbetar målmedvetet för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla talanger och intressen. Vi arbetar aktivt med att skapa bra kamratskap, så att trivsel och trygghet ger bra förutsättningar till kunskapsutveckling som skapar goda möjligheter inför framtiden.

För lärarna och för mig som rektor är det viktigt att ha en nära kontakt med elever och vårdnadshavare, där öppenhet och delaktighet skapar bra förutsättningar för att våra elever ska lyckas bra i skolan.
Jag ser fram emot att möta er och era barn under deras skolgång på ”Ludde”.


Personalförändringar som inte var klara innan sommarlovet
Mari Andersson på AL4 har fått en ny tjänst på Breviksskolan. Kristine Strömberg och Alexander Åhman kommer att arbeta på AL4. Vilbert Wilbert är ny idrottslärare på skolan. Eva Thelin kommer att undervisa i franska och SvA. Katja Winkler kommer också undervisa elever i SvA.

Skolskjuts
Detta läsår kommer KLT att ansvara för skolskjutsen för samtliga elever utom för de elever som tillhör spåren och grundsärskolan där det är Halléns buss som är ansvariga. Berörda familjer ska ha fått ett informationsblad hemskickat. Första skoldagen kommer mer information att delas ut i samband med att busskorten delas ut. Har ni frågor går det bra att vända sig till Ludvigsborgsskolans skolassistent, Karolina Stolth, för att ställa frågor. Karolinas telefonnummer är 0490-25 45 17.

Aktuella terminstider HT-17
21 sep. Studiedag för personalen, eleverna lediga.
30 okt. – 3 nov. Ve. 44 höstlov. Studiedagar för personalen, eleverna lediga.
29 nov. Studiedag för personalen, eleverna lediga.
21 dec. Sista skoldagen före jullovet. Lunch serveras till eleverna

Bloggar och Facebook
Varje klass har en blogg där mentorerna lägger ut information. Adressen får ni av respektive mentor. Den finns också på vår hemsida under klassbloggar.
Vi har även en facebooksida som ni gärna får gilla.

Utvecklingssamtalen och föräldramöten
Ve 35-39 genomför vi utvecklingssamtal. Där ser vi över vårens betyg, arbetsprestation och mål. Vi lägger sedan upp en framåtsyftande plan.
Åk 7 har sina utvecklingssamtal som vi istället kallar för introduktionssamtal ve 34-37.
Åk 7 har föräldramöte den 7/9 kl.18.00. Åk 8 har föräldramöte den 5/9 kl.18.00 . Åk 9 har föräldramöte den 13/9 kl.18.00.
AL4/Falken, AL5 och 7G har föräldramöte den 7/9 kl. 18.30.

Samarbetsråd
För att öka föräldrainflytandet har vi ett samarbetsråd på skolan. Två gånger per termin träffas rektor, personal och 1 förälder per klass att för att samtala om skolan efter givna teman. Föräldrarepresentanter väljs på föräldramötena.
Tveka aldrig att höra av er om ni har några funderingar och tankar!

Vad är nytt efter sommarlovet?
Under sommaren har elevskåpen blivit ommålade och det var en behövlig uppfräschning. Nu gäller det att vi alla är rädda om skåpen. (AL5:s elevskåp kommer att målas under v44).
Grundsärskolan har flyttat till Ludvigsborgsskolan och hälsas varmt välkomna till oss. Klassen heter 7g. Några ämnen har bytt salar för att det ska bli så bra som möjligt för alla på skolan.

Hälsningar!

Caroline Ålund
Rektor
Ludvigsborgsskolan

 

 

________________________________________________

Dexter
För att vi ska ha rätt kontaktuppgifter till varje elev ber vi er att logga
in på dexter.vastervik.se.
Saknar ni inloggningsuppgifter kontakta Ludvigsborgsskolans
skolledarassistent, Karolina Stolth tel: 0490-25 45 17.

Intendent på upptagningsområde Fågelbäret, Näktergalen. Lidhem, Ljungberga och Ludvigsborgsskolan är Ulrika Persson tel: 0490-25 45 89

 

Sidan senast granskad den 29 augusti 2017
Innehållsansvarig: Lise-Lott Gustafsson Moschiri

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Karolina Stolth
0490-25 45 17
karolina.stolth@vastervik.se

SYV

Lena Sundell
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
lena.sundell@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Nina Grip
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Uppehållsrum

0490-25 45 34

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 27

Arbetslag 5

0490-25 45 44

Trä- o metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Idrott

0490-25 45 23

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)