Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Barn i skola

Vår vision Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas genomsyrar arbetet med att utveckla våra skolor och fritidshem. 

Det finns 19 kommunala grundskolor i kommunen, från Edsbruk i norr till Hjorted i söder. I våra verksamheter går drygt 3500 elever. Arbetet leds av rektor som är direkt ansvarig under grundskolechefen. Alla rektorer ses gemensamt ett par gånger per månad och arbetar med frågor kopplade till skolutveckling. Rektorerna ingår i team, där mellan två och fyra rektorer träffas för att arbeta kollegialt med att utveckla skolorna.

I Västerviks kommuns skolor är förskoleklassen integrerad i skolan. Varje F-6 skola har fritidshem. En del skolor erbjuder fritidsklubb för elever som är mellan 10 till 13 år. På mindre orter erbjuds annan pedagogisk verksamhet i förskolans lokaler, vilket är ett alternativ till fritidshem. Särskolans verksamhet är till största del integrerad i kommunens skolor men här finns också en egen särskoleenhet.

I organisationen finns också olika stödfunktioner så som elevhälsa, ekonomi, HR och administration för att skapa förutsättningar för skolornas arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi är stolta över allt gott arbete som sker i kommunens skolor. Hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet av hög kvalitet för våra elever. 

Om e-tjänsten Dexter

Dexter

Dexter är Västerviks kommuns e-tjänst för barnomsorg, grundskola, gymnasium och komvux.

  • Du som är förälder och eller vårdnadshavare som har barn placerade i kommunal verksamhet kan logga in i Dexter.
  • Där kan du ta del av information om ditt barns barnomsorgsplacering och skolgång.
  • Du kan också logga in själv som studerande. Här kan du se det utbud av förskolor, fritidshem och skolor som finns i kommunen.
  • Du kan även ansöka om plats i barnomsorgen. 

Pressmeddelande från Barn- och utbildningsförvaltningen: SKL:s öppna jämförelser för grundskolan 2016

2016-11-25

Under fredagen presenterade Sveriges kommuner och landsting SKL de öppna jämförelserna för grundskolorna i landets kommuner. Västerviks kommuners siffror har snabbanalyserats av utvecklingsledare Ewa ...

Välkommen på öppet hus på nya Åbyängskolan i Gamleby fredag 11 november

2016-11-09

Under fredag 11 november bjuder Västerviks kommun in till öppet hus på nya Åbyångskolan i Gamleby. Tid 14.00-17.00, välkommen!

Nu står Ljungbergaskolan i Västervik färdig

2015-09-03

Läsåret har startat och 147 elever gå på skolan. Skolan ersätter Kvännarskolan som har funnits i 31 år. Inför skolstart lämnade personal, elever och föräldrar in förslag på namn. Vid en omröstning fic...

Sidan senast granskad den 28 oktober 2016
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)