Kontakta förskolan Gertrud

Adress:

Förskolan Gertrud

Sjöstadsvägen 25

593 44 Västervik

Telefon:

0490 - 137 33

E-post:

info@forskolangertrud.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Var skickas mina uppgifter om jag fyller i formuläret?

Mata in en fråga till Västerviks kommun om förskolor i kommunen här:

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vår förskola ligger naturskönt i Gertrudsviks Sjöstad. Vi erbjuder förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan Gertrud är indelad i fyra avdelningar, Flingan, Toppen, Kalaset och Tårtan. 

Läs mer om förskolan Gertrud i Gertrudsvik på förskolans egen webbplats.

På förskolan Gertrud är barn och pedagoger medforskare och vi lär oss och upptäcker tillsammans. Hos oss är vägen till kunskap viktigare än det färdiga resultatet.

Inspiration hämtar vi bland annat från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Deras barnsyn ger uttryck för en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi pedagoger är intresserade av barnens tankar och hypoteser, det är dessa som vi vill arbeta med. Vi ställer våra kunskaper både till förfogande och åt sidan i det arbetet. Vi uppmuntrar barnens egna initiativ. Vi låter dem ta ansvar för sitt lärande bland annat genom att inte hindra dem i deras utforskande av verkligheten. Vi samtalar alltid med barnen om de aktiviteter de deltar i. Genom portfolio och övrig dokumentation talar vi med barnen om vad de lärt. 

Sidan senast granskad den 29 oktober 2013
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta förskolan Gertrud

Adress:

Förskolan Gertrud

Sjöstadsvägen 25

593 44 Västervik

Telefon:

0490 - 137 33

E-post:

info@forskolangertrud.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Var skickas mina uppgifter om jag fyller i formuläret?

Mata in en fråga till Västerviks kommun om förskolor i kommunen här:

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)