Kontakta Förskolan Ekbacken

Förskolechef

Lena Homanen Malmer
0490-25 43 72
lena.homanen-malmer@vastervik.se

Besöksadress

Ekbackens förskola
Ekhagsvägen 1
593 38 Västervik
0490-25 43 72

Områdesassistent

Susanne Andersson
susanne.andersson@vastervik.se
0490-25 40 83

Avd Grodan

Tel. 0490-25 46 30

Avd Ekorren

Tel. 0490-25 46 32

Avd Fasanen

Tel. 0490-25 46 31

Avd Koltrasten

Tel. 0490-25 46 34

Avd Måsen

Tel. 0490-25 46 36

Avd Svalan

Tel. 0490-25 46 35

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ekbacken utemiljo

Ekbacken är en förskola byggd för Reggio Emilia-pedagogik. Här finns 7 avdelningar och 115 platser. Sedan september 2012 arbetar vi med att bygga upp en Reggio Emilia-pedagogik, utifrån våra förutsättningar.

Huset är utrustat med gemensamhetsytor som ateljéer, torg. Vi har en fint avvägd utemiljö. Det finns ett stort ljusinsläpp och huset är byggt som ett ”tyst” hus.

Arbetet sker i storarbestlag och personalens kunnande kommer på så sätt, barnen mer till del. Vi jobbar med olika aktiviteter, där barn gör val. Tanken är att utveckla barns uttrycksmöjligheter och arbeta med att ta fram barnens egna inneboende förmågor. Ekbacken har ett gemensamt årligt tema. 

I Reggio Emilia-tanken är barnet rikt, kompetent och nyfiket. Vuxenvärlden måste utmana genom att inte ge färdiga svar på alla frågor, som barnen ställer, utan leda dem till svaren.

Det finns tre grundläggande sätt att jobba med Reggio Emilia och det är genom skapande, observation och dokumentation. Ekbackens fokusfrågor är språk och skapande. Syftet med det är att barn måste erövra språket, att ha med sig, som ett viktigt redskap i ett kommunikationssamhälle. Skapandet till att behålla barns nyfikenhet för lärandet.

Ekbackens vision är att alla barn ska lämna oss med en tilltro till sig själva och sin egen förmåga.

Pressmeddelande: Riskinventering och övriga åtgärder efter trafikolycka på Norrlandsvägen i Västervik

2015-10-09

Efter en uppmärksammad trafikolycka på Norrlandsvägen i onsdags i närheten av förskolan Ekbacken i Västervik har Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning och kommunstyrelsens förvaltnings e...

Sidan senast granskad den 25 augusti 2016
Innehållsansvarig: Lena Homanen Malmer

Kontakta Förskolan Ekbacken

Förskolechef

Lena Homanen Malmer
0490-25 43 72
lena.homanen-malmer@vastervik.se

Besöksadress

Ekbackens förskola
Ekhagsvägen 1
593 38 Västervik
0490-25 43 72

Områdesassistent

Susanne Andersson
susanne.andersson@vastervik.se
0490-25 40 83

Avd Grodan

Tel. 0490-25 46 30

Avd Ekorren

Tel. 0490-25 46 32

Avd Fasanen

Tel. 0490-25 46 31

Avd Koltrasten

Tel. 0490-25 46 34

Avd Måsen

Tel. 0490-25 46 36

Avd Svalan

Tel. 0490-25 46 35

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)