Älvdansens förskola

Kontakta Älvdansens förskola

Förskolechef

Christin Petersen
0490-25 45 92
christin.petersen@vastervik.se


Älvdansens förskola

Vapengränd 6

Vätten 0490-25 45 94
Huldran 0490-25 45 41
Tomten 0490-25 45 90
Trollet, Grottan 0490-25 45 40
Trollet, Skogen 0490-25 45 85
Jätten Ett 0490-25 45 93
Jätten Två 0490-25 45 88                                                                                       

Skolassistent

Lillemor Bäcklund 
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Varmt välkommen till Älvdansens förskola!

Älvdansens förskola öppnades 1 augusti 2012 i nyrenoverade, pedagogiskt anpassade lokaler.

Förskolan är indelad i tre olika åldersgrupper med avdelningarna Vätten, Huldran och Tomten för de yngsta. Trollet är för de lite äldre och Jätten finns för våra äldsta barn.

Hos oss finns också Förskolan Pärlan som är en liten enhet för barn som av olika anledningar behöver vara i mindre grupp.

På Älvdansen finns också Ugglan som är en avdelning för barnomsorg kvällar, nätter och helger

Inne på förskolan

Älvdansens innemiljö är gjord för att kunna skapa möten mellan barnen och mellan barn och vuxna. Förskolan har också en gemensam gymnastiksal och ett vattenlekrum. Vårt sagorum använder vi ofta. Vi berättar sagor och använder projektorn för att få upp bilder på väggen.

Vi anser att innemiljön är viktig och att den hjälper oss i vårt arbete med barnen.

Matsalen

 Maten lagas av vår egen kokerska. Den serveras i en buffé och äts i matsalen. Förutom huvudrätten serveras alltid en varierande grönsaksbuffé.

barn tar mat vid buffédisken

Genomtänkt utemiljö

På Älvdansens förskola är vi mycket utomhus på vår inspirerande gård. Gården är genomtänkt och innehåller olika delar för att alla åldrar ska få olika utmaningar. På gården har vi även en liten trädgård med olika odlingar. Omkring förskolan finns det skog och vacker natur. Detta använder vi oss av när vi arbetar med barnen.

barn som plockat morötter

Lärande och utveckling

Våra miljöer stimulerar barnen i deras lärande och utforskande. Vi arbetar utifrån den läroplan som finns för förskolan. Den säger bland annat att vi ska ha ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att barnens frågor och undersökande står i fokus. Just nu arbetar vi kring natur och miljö i hela huset. I denna arbetsform får vi in språk, matematik, naturvetenskap, sång/drama, rörelse och mycket skapande verksamhet. Vi har även förmånen att ha modersmålslärare som kommer hit och hjälper oss.

barn utforskar fruset vatten

Tema 2015

2015-08-25

Detta läsår kommer vi att ha tema Natur och miljö på hela förskolan.

Sidan senast granskad den 23 augusti 2016
Innehållsansvarig: Therese Hillung

Kontakta Älvdansens förskola

Förskolechef

Christin Petersen
0490-25 45 92
christin.petersen@vastervik.se


Älvdansens förskola

Vapengränd 6

Vätten 0490-25 45 94
Huldran 0490-25 45 41
Tomten 0490-25 45 90
Trollet, Grottan 0490-25 45 40
Trollet, Skogen 0490-25 45 85
Jätten Ett 0490-25 45 93
Jätten Två 0490-25 45 88                                                                                       

Skolassistent

Lillemor Bäcklund 
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)