Verksamhetsplan och Värdegrund

Kontakta Överums fritidsgård

Överums Fritidsgård
590 96 Överum

Besöksadress: Tjustvägen 1

Telefon: 0493-217 60

E-post: fritidsgard.overum@vastervik.se 

Samordnare

Gun-Britt Rindstål
gun-britt.rindstal@vastervik.se

Fritidsledare

Fredrik Edmark                                                                                                             fredrik.edmark@vastervik.se

Johan Ericsson 
johan.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Överums fritidsgård Kulturenheten Västerviks kommun, Verksamhetsplan 2017

Överums Fritidsgård är den naturliga samlingsplatsen i Överum. Vi har olika verksamheter för alla åldrar – DVD finns som visar prov på vår verksamhet. Lokaler hyrs ut till förvaltningar, företag och föreningar. Fritidsgården har 3 heltidstjänster.

Verksamhetsmål

 • Skapa en mötesplats som är välkomnande, attraktiv och trygg för alla
 • Ha personal som är lyhörd för besökarnas behov och intressen
 • Tillsammans med ungdomsrådet planera för flytt av vår verksamhet till skolan
 • Erbjuda en väl utvecklad musikverksamhet
 • Erbjuda 3 veckor sommarverksamhet på Ryvenäs
 • Tillsammans med ungdomsrådet och besökare skapa/planera/genomföra aktiviteter
 • Arbeta miljömedvetet

Detta uppnår vi genom att

 • Utse ett ungdomsråd (12-16 år) som påverkar utbudet av aktiviteter och vår miljö
 • Jobba utifrån värdegrund för Kalmar läns fritidsledare
 • Samverkan med skola, föräldrar, polis, socialtjänst/fältassistenter, företag och föreningar
 • Källsortera, handla ekologiskt, reparera/laga, spara energi (sänka inomhustemp, timrar med mera)

Ekonomi

 • Budget enligt fastställd ram

Planering – uppföljning - utvärdering

 • Årsplanering – verksamhetsplan
 • Terminsplanering
 • Personalmöten varje vecka
 • Film/foto

Arbetsmiljöåret

 • Brandrond – dokumenteras i anteckningar från personalmöte 1 g/månad
 • Skyddsrond – 1 g/år
 • Medarbetarsamtal – varje höst
 • Medarbetarenkät vartannat år

Värdegrund för Kalmar läns fritidsledare

 • Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.
 • Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans. Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade.
 • Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. VI arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet.
 • Vi söker aktivt samverkan med andra komponenter för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.
 • Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.
Sidan senast granskad den 5 januari 2017
Innehållsansvarig: Johan Ericsson

Kontakta Överums fritidsgård

Överums Fritidsgård
590 96 Överum

Besöksadress: Tjustvägen 1

Telefon: 0493-217 60

E-post: fritidsgard.overum@vastervik.se 

Samordnare

Gun-Britt Rindstål
gun-britt.rindstal@vastervik.se

Fritidsledare

Fredrik Edmark                                                                                                             fredrik.edmark@vastervik.se

Johan Ericsson 
johan.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)