Kontakta Gunnebo fritidsgård

Veterangatan 1
593 75 Gunnebo

0490-25 56 85

fritidsgard.gunnebo@vastervik.se

Samordnare

Johan Kjällgren
johan.kjallgren@vastervik.se

Fritidsledare

Johan Söderlind
johan.soderlind@vastervik.se

Lisa Svensson
lisa.svensson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Våra övergripande mål:

  • Vara öppen för alla men verksamheten riktar sig främst till åldersgruppen 10 – 19 år
  • Arbeta med den öppna verksamheten och lägga tonvikt på bärande relationer
  • Fånga upp idéer, önskemål och behov av olika verksamheter för att arbeta med på gården eller slussa vidare utanför fritidsgårdsarbetet
  • Satsa på några stora verksamheter varje år där personal och ungdomar samarbetar kring planering, genomförande och efterarbete
  • Ha en flexibel verksamhet då ungdomars behov förändras över tid
  • Erbjuda fysisk aktivitet öppen för ungdomar
  • Anordna läger på sommaren
  • Ha Ungdomsråd/Gårdsråd för att få ungdomars inflytande och delaktighet i gårdens verksamhet.

Mer specifika mål för öppen verksamhet, idrott, dans, LAN-party, skidresa, café/discogrupp och sommarläger, finns tillgängliga på fritidsgårdens kontor.

Verksamhetsmål år 2017

Vi ska arbeta med främjande verksamhet. Vi ska se och bekräfta besökarna.
Alla bör få ett personligt välkomnande varje gång de besöker gården.
Miljön på gården ska vara inbjudande och attraktiv för både tjejer och killar.

Under verksamhetsåret ska fritidsgården;

- Vidareutveckla de relationsskapande och drogförebyggande kvällarna genom att ha
  gynnsamma öppettider. Då alla fredagar hålls öppet.

 - Ha Ungdomsråd där ungdomar får större möjligheter att påverka fritidsgårdens
   verksamheter och aktiviteter.

 - Driva projektet Föreningsnytt. Hjälpa föreningar att synliggöra sin verksamhet genom ge ut
   föreningsblad varje månad i Gunnebo, Verkebäck, Gladhammar och Västerum.

Sidan senast granskad den 19 januari 2017
Innehållsansvarig: Johan Söderlind

Kontakta Gunnebo fritidsgård

Veterangatan 1
593 75 Gunnebo

0490-25 56 85

fritidsgard.gunnebo@vastervik.se

Samordnare

Johan Kjällgren
johan.kjallgren@vastervik.se

Fritidsledare

Johan Söderlind
johan.soderlind@vastervik.se

Lisa Svensson
lisa.svensson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)