Vad önskar du dig av en ny simhall? Kom med synpunkter!

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-09-12

Barn badar i simbassängHur ska en ny simhall se ut? Vad är viktigast för dig? Kommunen vill ha in synpunkter från medborgarna.

En projektgrupp har börjat ta fram önskemål inför bygget av en ny simhall i Västervik. I gruppen ingår olika intressenter, men kommunen vill också ha in synpunkter från allmänheten.

Den nuvarande simhallen är från 1975 och har under årens lopp genomgått flera renoveringar.

– Vi lappar och lagar hela tiden, konstaterar Christer Lundh, administrativ chef med ansvar för simhallen. På senare år har renoveringsbehovet ökat och vi har ibland fått stänga för akuta renoveringar.

– Simhallen är en anläggning som används av alla åldrar och är mycket uppskattad, säger han. Det är viktigt att alla får möjlighet att komma med sina önskemål.

– Trycket är hårt och vi behöver en modernare anläggning, menar Heléne Lambertsson, föreståndare för hallen. Vi har cirka 100 000 besökare per år och en aktiv simklubb som vill ha mer tider till sin verksamhet. Skolorna använder också simhallen mycket.

Nu har alla som använder simhallen chansen att tycka till inför framtiden. Det går bra att lämna synpunkter till och med den 1 november 2017.

Lämna dina synpunkter här

 

För mer information kontakta

Christer Lundh

Administrativ chef med ansvar för simhallen
0490-25 41 64
christer.lundh@vastervik.se

Heléne Lambertsson

Simhallsföreståndare
0490-255543
helene.lambertsson@vastervik.se
 

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)