Nominera till föreningsgalans priser

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

blå och röd färg med texten föreningsgalan

Här nedan kan du nominera till de priser och stipendium som kommer delas ut på föreninsgalan. 

Kriterier för priserna

Årets prestation

Går till lag, grupp, förening eller person som svarat för något extra sett till förutsättningar eller förväntningar.Mottagaren ska ha sin hemvist i Västerviks kommun. 

Årets ungdomsprestation

Går till lag, grupp eller person under 20 år, som svarat för något extra sett till förutsättningar eller förväntningar. Mottagaren ska ha sin hemvist i Västerviks kommun. 

Årets förnyare

Går till lag, grupp, förening eller person som genomfört lagt till, ändrat eller utvecklat sitt arbete under det gångna året. Priset ska premiera något eller flera av följande: nytänk i föreningens organisation eller verksamhet, medlemsvärvning, ny inriktning, nytt uppdrag, integration, eller inkludering. Mottagaren ska ha sin hemvist i Västerviks kommun. 

Årets förening

Går till förening som varit framgångsrik och svarat för bra insatser inom sitt område. Föreningen kan både ha skapat engagemang och mervärden i kommunen och lokalsamhället, haft kvalitetsmässiga framgångar och/eller framgångar inom verksamheten, exempelvis inom jämställdhet och värdegrund. Bedömningen görs utifrån ett helhetsperspektiv. Mottagaren ska ha sin hemvist i Västerviks kommun. 

Årets föreningsdrivna evenemang

Går till aktivitet eller evenemang som genomförts av ideell förening eller gruppering under föregående år. Evenemanget har genomförts på ett bra sätt, lockar många besökare eller deltagare eller som har genomförts återkommande. Mottagaren ska ha sin hemvist i Västerviks kommun. 

Föreningsledarstipendium

Utdelas till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun. Detta pris har delats ut sedan 2002. 

Kulturstipendium

Utdelas till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga lovande förmågor kan också beviljas stipendiet. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i Västerviks kommun, eller på annat sätt har anknytning till kommunen. detta pris har delats ut sedan 1974.  

Stipendium till årets ideella samhällsutvecklare

Utdelas till den som gjort betydelsefulla insatser för sin bygds, orts eller kommunens utveckling. Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som har sin hemvist i Västerviks kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiet ska ses som ett erkännande av goda insatser som kommit många till del. Detta pris har delats ut sedan 2016. 

Nominera till föreningsgalan

Vilket pris vill du nominera tillHar du filer som du vill skicka med nomineringen, och som du vill ska ligga till grund för juryns beslut, så kan du maila dem till vastervikskommun@vastervik.se
Vi vill också ha dina kontaktuppgifter, för att vi ska kunna ställa kompletterande frågor.
 
Sidan senast granskad den 13 februari 2018
Innehållsansvarig: Lotti Jilsmo

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)