Arbete med trafikljus korsningen Allén - Albert Tengers Väg Västervik måndag 17 oktober

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-10-14

Måndag 17 oktober med start 07.30 kommer Västervik Miljö & Energi AB att utföra arbeten med trafikljuset i Allen/Albert Tengers väg i Västervik.

Stolpen och ett ljus skadades i en trafikolycka för en tid sedan. Skadorna är ganska omfattande och det kommer att innebära stora störningar i trafiken när det repareras, vi uppmanar alla som kan att välja andra vägar. Norra gång- och cykelöverfarten över Allén stängs av helt. Farten sänks till 30 km/h i hela korsningen, samt farthinder kommer att läggas ut.

Trafikljuset kommer att vara helt avstängt under arbetet, som beräknas ta hela dagen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)