Omgestaltning av nedre Kvarngatan i Västervik

Kontakta enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef, chef enheten för samhällsbyggnad

Bruno Nilsson
0490-25 40 67
bruno.nilsson@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset

Fabriksgatan 21

Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-03-02

Under hösten 2014 har ett förslag för omgestaltningen av nedre Kvarngatan i Västervik växt fram. Arbetet har skett i tät dialog med intressenterna som har bjudits in till att delta aktivt i den kreativa processen. Inriktningen för omgestaltningen är nu klar och har förankrats inför vidare projektering. Förändringarna beräknas att kunna påbörjas senare i vår.

Platsen har noga analyserats med hänsyn till funktion för:

  • Trafikanter.
  • Tillgänglighet.
  • Anpassning till verksamheter.

skiss kvarngatan omgestaltning

- Nedre Kvarngatan är en viktig angöringspunkt med ett strategiskt läge för många arbetsplatser och närhet till centrum. Det är också ett viktigt stråk med förlängningen till Hamnplan. Med omgestaltningen förstärks platsens karaktär. Det blir en attraktiv plats som skapar nya möjligheter, säger Daniel Byström på enheten för samhällsbyggnad på Västerviks kommun.

Ledord för utvecklingen har varit:

  • Funktionellt.
  • Modernt.
  • Organiskt.
  • Vågat.
  • Nyskapande.
  • Karaktär.
  • Ljusets närvaro.

- Ledorden kan tydligt kännas i val av material och möblering, säger Daniel Byström avslutande.

nedre kvarngatan skissbild omgestaltning

Kontakta enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef, chef enheten för samhällsbyggnad

Bruno Nilsson
0490-25 40 67
bruno.nilsson@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset

Fabriksgatan 21

Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)