Vattenförsörjningsplan för framtiden

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vattenglas som fylls under kranen

Vattenbrist riskerar att bli ett allt allvarligare problem i framtiden. Något vi måste vara beredda på. I Västerviks kommun pågår arbetet med en vattenförsörjningsplan. Ett förslag har skickats på remiss till kommunens förvaltningar och bolag, intresseföreningar, vattenråd, vattensamfälligheter, grannkommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter. 

Den 30 och 31 augusti hölls två öppna kvällsmöten i Västervik respektive Edsbruk, för att sprida information om vattenförsörjningsplanen och samla in synpunkter. Ett dialogmöte för allmänheten hölls också 24 oktober. 

Vattenförsörjningsplanen har ett perspektiv som sträcker sig flera generationer framåt i tiden. Syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen för hela befolkningen. Planen omfattar alltså både enskilt och allmänt dricksvatten.

Vattenförsörjningsplanen för Västerviks kommun är indelad i tre delar:

  1.  Beskrivning av förutsättningar, baserat på befintliga vattenresurser, och förväntat behov av dricksvatten.
  2. Analys och prioritering av vattenresurser, strategiskt viktiga för den framtida vattenförsörjningen, baserat på välgrundade motiv om vattenresursers kapacitet, brist- och konfliktområden med mera.
  3. Handlingsplan, innehållande behov av utredningar, undersökningar och åtgärder med mera för att nå en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

Förslaget till vattenförsörjningsplan och remissmissiv finns under Relaterade dokument i pdf-format. Förslaget är justerat efter synpunkter under remissen. 

Sidan senast granskad den 31 oktober 2017
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)