Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västerviks kommun har under många år arbetat för att förbättra miljösituationen i kommunen genom samverkan i olika miljöprojekt.  Miljöprojekten har koppling till de flesta av våra miljömål. 

Örserumsviken och Gladhammars gruvor är två stora projekt som inneburit sanering av miljögifter. Genom projekt Havsmiljö Gamlebyviken åtgärdas övergödning av kustvattnet.

Västerviks kommun arbetar på många sätt för att förbättra vattenmiljön.

Några av de vattenprojekt kommunen arbetatr med:

  • Havsmiljö Gamlebyviken
  • Gamlebyån – fiske och lantbruk
  • Dynestadsjön – övergödningen som en resurs
  • Musselodling renar vattnet
  • Fritidsbåtar och miljö
  • Friluftsområde vid sjön Kvännaren
  • Starthjälp för avloppsanläggningar i tätbebyggda områden
  • VA-rådgivning - Gemensamt avlopp
Sidan senast granskad den 13 oktober 2017
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)