Hållbarhetsbokslut

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

 

Västerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ska ha en hållbar samhällsutveckling – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Hållbarhetsbokslutet för 2016 beskriver ett antal utvalda indikatorer som speglar kommuninnevånarnas och kommunkoncernens miljösituation, livskvalitet och försörjning under år 2016. Hållbarhetsindikatorerna hjälper oss att beskriva situationen i Västerviks kommun i förhållande till omvärlden. 

Västervik är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det är ett nätverk av kommuner med en vision om ett hållbart Sverige. Ekokommunerna har tagit fram 12 gröna nyckeltal. Nyckeltalen visar miljösituationen i kommunerna. Vill du veta hur Västervik ligger till i jämförelse med andra Ekokommuner i landet? Läs mer på Ekokommunernas hemsida.

Sidan senast granskad den 10 augusti 2017
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)