Västervik är en Ekokommun

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Logga Sveriges Ekokommuner

Västervik är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det är ett nätverk av kommuner med en vision om ett hållbart Sverige.

”Eko” står för att vi ska förena en ekonomisk utveckling med ekologisk balans. Grunden är de fyra principerna för en hållbar utveckling.

Det är inte hållbart att på ett systematiskt sätt:

  1. Ta upp ämnen från berggrunden som inte är återvinningsbara. t.ex. kol, olja och farliga metaller.
  2. Släppa ut föroreningar i naturen. t.ex. giftiga kemikalier, plaster, för mycket näringsämnen.
  3. Tränga undan naturen. t.ex. att skövla naturen genom avskogning, överfiske, mm.
  4. Hindra människor från att tillgodose sina grundläggande behov. I ett hållbart samhälle finns inga (strukturella) hinder för t.ex. hälsa, inflytande och kompetens.

Ekokommunerna har tagit fram 12 gröna nyckeltal. Nyckeltalen visar miljösituationen i kommunerna. Vill du veta hur Västervik ligger till i jämförelse med andra Ekokommuner i landet? Läs mer på Ekokommunernas hemsida.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2017
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)