Medborgardialog i Hjorted måndag 27 november

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Lotti Jilsmo
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-11-24

På måndag 27 november genomför Hjorteds GoIF och Västerviks kommun en gemensam medborgardialog för att få in synpunkter inför byggnation av en ny lekpark i Hjorted. Dialogen kommer ske klassvis på Himalajaskolan och starta med årskurs 6 klockan 09:00.

Det var i maj 2016 som det till Västerviks kommun inkom ett medborgarförslag om en lekplats i Hjorted. När medborgarförslaget beviljades startade Hjorteds GoIF en lokal arbetsgrupp som började fundera på hur lekparken skulle kunna se ut och var den skulle ligga. Eftersom kommunen saknar lämplig mark för ändamålet frågade arbetsgruppen den lokala fastighetsägaren Tryggbo och planen är nu att parken ska byggas på en gräsyta intill Totebovägen. Föreningens önskemål även innefattade boulebana och lusthus, därför började arbetsgruppen också söka andra finansiärer. Man behövde inte söka länge, utan sparbanksstiftelsen meddelade att de är intresserade av att bidra till projektet och sätta "guldkant" på kommunens satsning.

De skisser som nu finns ska presenteras för den främsta målgruppen - Hjorteds barn. Under medborgardialogen på måndag ska barnen få vara med och rösta på vilka gungor och vilken lekutrustning som ska finnas i parken.

För mer information, vänligen kontakta

Lotti Jilsmo

Landsbygdsutvecklare, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 41 70
Mejl: lotti.jilsmo@vastervik.se

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Lotti Jilsmo
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)