Kontakta landsbygdsutvecklaren

Lotti Jilsmo
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Grind över grusväg med vitsippor och vatten bakgrundenVästerviks kommun är en av Sveriges större kommuner till ytan. Runt 40% av våra invånare bor utanför centralorten.

Vår landsbygd består av en mängd samhällen – både stora och små. För att stärka utvecklingen i dessa områden har kommunen en landsbygdsutvecklare. Hen arbetar bland annat med att:

 • Hjälpa lokala grupper och föreningar som vill arbeta med lokal utveckling.
 • Lyssna och föra dialog.
 • Stärka kommunens interna arbete på landsbygden.
 • Informera om hur andra kommuner och bygder arbetar.
 • Inspirera till ökat lokalt engagemang.

Landsbygdsutvecklaren arbetar med frågor som:

 • Lanthandel.
 • Föreningsliv.
 • Skärgårdsfrågor.
 • Utvecklingsdialoger.
 • Drivmedel.
 • Offentlig och kommersiell service.
 • Samarbete mellan kommun och civilsamhälle.

Behöver du pengar till en satsning?

Genom landsbygdsutvecklaren kan du söka pengar från kommunen – eller få hjälp att söka pengar från till exempel länsstyrelsen. Kommunen har möjlighet att finansiera både stort och smått. Vill du veta mer så fråga landsbygdsutvecklaren. 

Västerviks kommun - årets landsbygdskommun i Sverige 2015!

2015-12-02

Västerviks kommun har utsetts till "årets kommun" 2015 av Hela Sverige ska leva, priset delas i Stockholm ut på fredag 4 december. Utmärkelsen delas ut till den kommun som bäst uppfyller kriterierna a...

Samråd gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård

2015-06-16

Under två år har Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Västerviks kommun tillsammans med Region Östergötland arbetat med att ta fram ett gemensamt planeringsdokument för v...

Lämna synpunkter inför landsbygdsprogram för Västerviks kommun

2015-05-13

Under 2015 ska det tas fram ett landsbygdsprogram för Västerviks kommun. Dokumentet ska beskriva hur vi som kommun bör och ska agera för att underlätta för, och utveckla, våra landsbygder.   Doku...

Nätverk för landsbygdsutvecklare

2015-03-02

Västerviks kommun är en av de drivande kommunerna i landet för erfarenhetsutbyte mellan kommuner i landsbygdsfrågor. Kommunens landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo, sitter med i styrgruppe...

Förbättringspromenader hösten 2014

2014-08-07

För ett år sedan genomförde vi för första gången "utvecklingsdialoger" i Västerviks kommun. Metoden har gett oss en mäng värdefull information, och vi väljer därför att genomföra dialoger på ytterlig...

Bidra med dina tankar om Överum och Gamleby

2014-04-17

Just nu arbetar vi på Västerviks kommun med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gamleby och Överum. En FÖP är ett dokument som beskriver hur marken ska användas, hur vägar ska gå o...

Sidan senast granskad den 10 januari 2017
Innehållsansvarig: Lotti Jilsmo

Kontakta landsbygdsutvecklaren

Lotti Jilsmo
Telefon: 0490-25 41 70
 
Postadress:
Västerviks kommun
593 80 Västervik
 

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)