Vivi-Ann Blomqvist ny chef för individ- och familjeomsorgen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-10-13

Vivi-Ann Blomqvist är ny chef för individ- och familjeomsorgen i Västerviks kommun. Hon har arbetat inom kommunen sedan 1988 och kommer senast från en tjänst som enhetschef på familjeenheten.

Vivi-Ann har arbetat inom en rad olika områden inom individ- och familjeomsorgen. Bland annat inom missbruksvården, med våld i nära relationer och som samordnare på familjeenheten. 

- Under mina dryga 30 år inom kommunen har jag provat på de flesta områden inom individ- och familjeomsorgen. Det ser jag som en styrka. Jag kan alla verksamhetens delar och har både ett barn- och vuxenperspektiv, berättar Vivi-Ann. 

Nu senast har Vivi-Ann arbetat som enhetschef på familjeenheten. Hon ser fram mot att få ta ett övergripande ansvar över individ- och familjeomsorgen i sin nya tjänst.

- Jag kommer fokusera på att lyfta fram helhetsperspektivet. Inom arbetsgruppen finns lång erfarenhet och kompetens. Tillsammans kan vi arbeta för att våra klienter ska få ett bättre liv och för att vår personal ska arbeta i en sund och god arbetsmiljö. 

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, missbruk, hot och våld. 

För mer information kontakta:

Vivi-Ann Blomqvist
Chef för individ- och familjeomsorgen 
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)