Missbruk och våld

Kontakter kring missbruk och våld

Missbruk

Individ- och familjeomsorgen
Vuxenenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 52 25

Boendesamordnare
0490-25 51 15

Fax

0490-25 52 33

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Enhetschef

Rolf Nordström
Tfn: 0490-25 52 72
rolf.nordstrom@vastervik.se

Våld

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 51 26

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Hopknycklad ölburk

Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk eller våld? Här har vi samlat information om vart du kan vända dig. 

Missbruk kan handla om exempelvis alkohol, droger eller spel. Våld kan förekomma i både nära relationer och i övriga kontakter med andra människor.

Sidan senast granskad den 21 september 2016
Innehållsansvarig: Vivi-Ann Blomqvist

Kontakter kring missbruk och våld

Missbruk

Individ- och familjeomsorgen
Vuxenenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Södra Varvsgatan 19, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 52 25

Boendesamordnare
0490-25 51 15

Fax

0490-25 52 33

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Enhetschef

Rolf Nordström
Tfn: 0490-25 52 72
rolf.nordstrom@vastervik.se

Våld

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

Telefon

Samordnare
0490-25 51 26

Fax

0490-25 51 44 

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Enhetschef

Vivi-Ann Blomqvist
0490-25 51 27
vivi-ann.blomqvist@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)