NYkompetens för dig som arbetsgivare

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Campus Västervik
Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Arbetslivskoordinator NYkompetens

Lotta Bäckström Svensson
0490-25 54 18
nykompetens@vastervik.se

Christian Svensson
0490-25 54 11
nykompetens@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

För dig som arbetsgivare kan vi leta unik kompetens bland nyanlända. Vi matchar kompetensen mot dina intressen och ditt behov. Du får möjligheten att stärka ditt företags kompetensbehov med personer som redan kan sitt yrke.

De nyanlända som är aktuella för programmet har en tydlig yrkeserfarenhet, en akademisk utbildning eller lång praktisk yrkeserfarenhet. De har nått en basnivå på svenska språket. Detta för att första mötet med arbetslivet ska fungera på bästa sätt.

Innan mentorskap, praktik eller studiebesök får de nya kompetenserna en 30 timmars utbildning. Fokus ligger på värderingar, normer, sociala koder och tyst kunskap i arbetslivet. De får även en grund i de regler och de lagar som gäller på en svensk arbetsplats och som anställd eller i praktik.

Hur går det till? 

Du kan anmäla ditt intresse som mentor, för praktik eller studiebesök.

Mentor

Att vara mentor är ett personligt uppdrag. Som mentor ger du som kollega den nyanlände en tidig inblick och nära kontakt med arbetslivet och ert gemensamma yrke. Det är ett engagemang som skapar möjlighet för den nyanlände att få kontakt med yrket i det nya hemlandet. Det ger en inblick i en yrkeskultur och yrkesidentitet och ger ett nätverk av kontakter.

Praktik

Praktik ger er en chans att testa en ny kompetens. Praktiken kan vara under ett par månader upp till ett halvår. Det ger er en chans att känna på, testa av och erbjuda utvecklingsmöjlighet för den nyanlände. Praktik inom NYkompetens ger ett handledarbidrag på 150 kronor per dag från Arbetsförmedlingen. Praktiken ligger parallellt med undervisning i SFI.

Studiebesök

Nya kompetenser behöver få en snabb inblick i sitt yrke i det nya hemlandet. De behöver komma innanför väggarna i sin bransch. Att få känna, se, höra och uppleva ger den bästa bilden av vad som förväntas, krävs och erbjuds inom yrket. Ett besök kan vara ett par timmar eller en halvdag efter vad som passar er. Vi gör gärna generella besök i näringslivet, för att ge en bild av hur olika företag fungerar i Sverige.

Gör din intresseanmälan här:

Jag/vi är intresserade av följande:Sidan senast granskad den 14 november 2017
Innehållsansvarig: Lotta Bäckström Svensson

NYkompetens

Enheten för arbete och kompetens

Besöksadress

Campus Västervik
Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Arbetslivskoordinator NYkompetens

Lotta Bäckström Svensson
0490-25 54 18
nykompetens@vastervik.se

Christian Svensson
0490-25 54 11
nykompetens@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)